Türkçe | English
ORMAN FAKÜLTESİ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 3772805
ORF
ORMAN FAKÜLTESİ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENİM KAZANIMLARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Dönem Dersleri
ORM1001 Temel İstatistik YöntemlerXX XX
ORM1005 Temel Biyoloji X X
KIM1010 Temel Kimya X
TDB1001 Türk Dili - I XX
MAT1007 Genel Matematik X
ORM1003 Botanik - IX XX
YDB1001 İngilizce - I X
ORM1009 Orman Mühendisliğine GirişXX X X
AITB1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I X X
2. Dönem Dersleri
MAT1014 Matematiksel ModellemeXX X
FIZ1006 Genel FizikXX
YDB1004 İngilizce - II X
ORM1004 Biyometri XX X
TDB1000 Türk Dili - II X
AITB1000 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II X X
KIM1016 Analitik Kimya X X X
ORM1010 Botanik - IIX XX
MAT1012 Genel Matematik - IIXX
3. Dönem Dersleri
USEC0001 Bilim Tarihi XXX
ORM2013 Bilgisayar Destekli ÇizimX XX
ORM2035 Ormancılık Tarihi X X
ORM2007 Mesleki İngilizce - I X
ORM2009 Ormancılıkta İnşaat BilgisiX X
ORM2001 Türkiye'nin Ekolojik BölgeleriX XXX
ORM2003 Ekonomi X X
ORM2005 Ölçme ve KadastroXX X
ORM2011 GymnospermaeX X
ORM2021 Ormancılık Hukuku X X X
ORM2027 Toprak İlmi X X X
ORM2031 ZoolojiX X X
ORM2033 FitopatolojiX X
ORM2025 Ormancılık İş Bilgisi ve GüvenliğiX X XX
4. Dönem Dersleri
ORM2008 Meslek Etiği XX X
ORM2014 Çiçekli BitkilerX X
ORM2026 İklim Bilgisi X X
ORM2006 Genel Ekoloji X X X
ORM2024 Orman İçi Su KaynaklarıX X X X
ORM2016 Mesleki İngilizce - II X
ORM2010 Bitki GenetiğiX X
ORM2018 Orman Ekolojisi X X X
ORM2000 DendrometriXX X
ORM2020 Orman Koruma X X
ORM2002 Coğrafi Bilgi Sistemleri X X
ORM2028 Orman EntomolojisiX X X
ORM2022 Orman YollarıX X X X
ORM2004 AngiospermaeX X
5. Dönem Dersleri
ORM3019 Bitki Beslenmesi X XX
ORM3011 Bitkisel BiyoçeşitlilikX X X
ORM3021 Ormancılıkta Bilişim X X
ORM3013 Kırsal Kalkınma XX X
ORM3009 Yetişme Ortamlarının HaritalanmasX XX
ORM3025 Girişimcilik X
ORM3005 Bigisayar Destekli İstatistik UygulamalarıXXX X
ORM3003 Çayır- Mera EkolojisiX X X
ORM3007 Hasılat BilgisiXXX X
ORM3001 Havza AmenajmanıX X X
ORM3023 Orman İşletme EkonomisiXX X X
ORM3017 Ormancılıkta Uzaktan Algılama XX
ORM3015 Silvikültürün Temel PrensipleriXX X
6. Dönem Dersleri
ORM3006 Havza HidrolojisiXXX
ORM3012 Yöneylem Araştırması X X
ORM3004 Orman Ürünlerinin PazarlanmasıX XX X
ORM3018 Orman Zararlarının Yönetimi XXX
ORM3010 Ormancılıkta MekanizasyonX X
ORM3014 Diri ÖrtüX X
ORM3016 Biyolojik Çeşitlilik Envanterleri XX X
ORM3020 Transport Tekniği ve Tesisleri XXX X
ORM3002 Erozyon ve Sel KontrolüX X X
ORM3022 Orman Bakımı XXXX
ORM3008 Ormancılık Yönetim Bilgisi XX X
ORM3000 Silvikültür Tekniği XXXX
7. Dönem Dersleri
ORM4019 Ormancılık Proje Tasarımı X XXX
ORM4013 Odun Dışı Orman ÜrünleriX X
ORM4015 Silvikültürel Planlama XX XX
ORM4005 Milli Park Yönetimi X XX
ORM4017 Ormancılıkta Halkla İlişkiler X X
ORM4001 Ağaç Islahı XXX
ORM4007 Tarımsal Ormancılık X X X
ORM4009 Amenajmanın Temel Esasları XXX
ORM4021 Ormancılık Politikası X X X
ORM4003 Tohum Teknolojisi ve Fidanlık Teknikleri XXX
ORM4023 Orman Uygulamaları - IX XXX
ORM4011 Mesleki Deneyim - I X X X X
8. Dönem Dersleri
ORM4012 Korunan Alanlarının Planlanması XX
ORM4002 Kent Ormancılığı XX X
ORM4014 Çevre Koruma X X X
ORM4016 Endüstriyel Ağaçlandırma XX
ORM4004 Yangın Ekolojisi X X
ORM4008 Mera AmenajmanıX X X
ORM4000 Bitirme Çalışması X XX
ORM4020 Mesleki Deneyim - II X X X X
ORM4010 Ağaçlandırma Tekniği XXXX
ORM4018 Orman Amenajmanı XXX
ORM4022 Ormancılık Uygulamaları - IIX X XX

Katkı yok (%0)Az oranda katkı (%25)Orta derecede katkı (%50)İyi derecede katkı (%75)Çok iyi derecede katkı (%100)