Türkçe | English
FEN FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/biyoloji
Tel: +90 0462 3772581 , 3253200
FENF
FEN FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENİM KAZANIMLARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Dönem Dersleri
AITB1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I X
BIY1003 Genel Biyoloji Laboratuvarı - I X
YDB1001 İngilizce - I X
BIY1001 Genel Biyoloji - I XX
TDB1001 Türk Dili - I X X
FIZ1005 Genel Fizik X X XX
KIM1011 Temel Kimya LaboratuvarıXX
KIM1005 Temel KimyaXX
MAT1001 Genel MatematikX X
FIZ1011 Genel Fizik Laboratuvarı X X XX
2. Dönem Dersleri
BIY1000 Biyometri X
BIY1006 Genel Biyoloji - II X X
TDB1000 Türk Dili - II X
BIY1004 Biyofizik X
KIM1018 Organik KimyaXXX X
AITB1000 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II X
KIM1028 Organik Kimya Laboratuvar
BIY1002 Genel Biyoloji Laboratuvarı - IIX X X
YDB1004 İngilizce - II XX
3. Dönem Dersleri
BIY2005 Omurgasız Hayvanlar BiyolojisiXX X
BIY2007 Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi LaboratuvarıXXXX
BIY2035 Mesleki Etik X X
BIY2033 Mesleki İngilizceX XX
BIY2027 Hücre Biyolojisi LaboratuvarıX X X
BIY2025 Hücre Biyolojisi XX
BIY2023 Hücre Biyokimyası - IX X
BIY2013 Bitki Morfolojisi ve Anatomisi LaboratuvarıX X X
BIY2011 Bitki Morfolojisi ve AnatomisiX X X
4. Dönem Dersleri
BIY2004 Hücre Biyokimyası - II XX
BIY2006 Genel MikrobiyolojiXX X X
BIY2000 Omurgalı Hayvanlar BiyolojisiXX
BIY2014 Hücre Biyokimyası Laboratuvarı X
BIY2012 Genel Mikrobiyoloji Laboratuvarı X X X X
BIY2002 Omurgalı Hayvanlar Biyolojisi Laboratuvarı X
BIY2016 İş Hayatında İngilizce X XX X
BIY2010 Hayvan Histolojisi LaboratuvarıXX
BIY2008 Hayvan HistolojisiXX
5. Dönem Dersleri
USEC0011 Kariyer Planlama X
USEC0001 Bilim Tarihi XXX
BIY3001 Bitkilerde Beslenme
USEC0005 Genel Sosyoloji XX X X
BIY3023 Bitki Embriyolojisi X X
BIY3015 EndokrinolojiX XX
BIY3007 Hidrobiyoloji X
BIY3003 Gıda MikrobiyolojisiX X
BIY3033 Sağlık Ve Toplum X X X X
USEC0009 Proje YönetimiXX X
USEC0007 Kişisel Verilerin Korunması
BIY3017 Tohumsuz Bitkiler Biyolojisi LaboratuvarıXXXX
BIY3027 Ekoloji X X
BIY3009 Hayvan Fizyolojisi LaboratuvarıXX
BIY3019 Tohumsuz Bitkiler BiyolojisiXXXX
BIY3011 Hayvan Fizyolojisi X
BIY3005 Genetik - I XX X
6. Dönem Dersleri
USEC0010 Proje Yönetimi
USEC0008 Kişisel Verilerin Korunması
BIY3024 Mikrobiyal MetabolizmaX XX
BIY3010 İhtiyoloji X
USEC0014 Teknoloji Bağımlılığı
USEC0012 Kariyer Planlama XXXX
BIY3026 İş Sağlığı ve Güvenliği X X
USEC0004 Meslek Etiği X
USEC0006 Genel Sosyoloji X
USEC0034 Belgelendirme, Akreditasyon ve Kalite
BIY3020 Hayvan Embriyolojisi
BIY3004 RadyobiyolojiX X X
BIY3012 Bitki Patolojisi X X
BIY3022 Genetik LaboratuvarıXX X X
BIY3018 Bitki Fizyolojisi XX
BIY3002 Tohumlu Bitkiler BiyolojisiXX
BIY3028 StajX X
BIY3016 Bitki Fizyolojisi LaboratuvarıX X
BIY3006 Genetik - IIX X X
BIY3000 Tohumlu Bitkiler Biyolojisi LaboratuvarıXX
7. Dönem Dersleri
BIY4021 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi X
BIY4031 Enzimoloji
BIY4023 Bitki Biyokimyası
BIY4009 Bitkilerde Gelişim FizyolojisiX X X
BIY4027 Çevre SağlığıXXXX
BIY4025 Viroloji X X X
BIY4039 Topluma Hizmet Uygulamaları X XXX
BIY4033 Tıbbı BitkilerX X X
BIY4011 İnsan Genetiği XXX X
BIY4005 Moleküler Biyoloji LaboratuvarıX X X
BIY4037 Moleküler BiyolojiX X X
8. Dönem Dersleri
BIY4020 İmmunolojiXXX X XX
BIY4040 Çalışma Psikolojisi XX
BIY4022 Vejetasyon BilimiX XX
BIY4006 Ekonomik Botanik X X XX
BIY4026 Biyolojik Mücadele X
BIY4012 Toksikoloji X X
BIY4024 Bitki BiyoteknolojisiX X X X XX
BIY4032 Biyoinformatik X X
BIY4014 Çevre Etki DeğerlendirmeXXXX
BIY4030 BiyoteknolojiX XX
BIY4042 EvrimXX X X
BIY4000 Bitirme Projesi XXX X

Katkı yok (%0)Az oranda katkı (%25)Orta derecede katkı (%50)İyi derecede katkı (%75)Çok iyi derecede katkı (%100)