Türkçe | English
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / EKONOMETRİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/sbeekonometri
Tel: +90 0462 +90 462 377 20 22
SBE
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / EKONOMETRİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENİM KAZANIMLARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Dersleri
EKO6030 Çok Değişkenli İstatistiksel Mod. - I X
EKO6090 Applied Economics IXX
EKO6520 Çok Değişkenli İstatis.Modeller - II X
EKOZ6080 Zaman Serilerinde Seçilmiş Konular - I XX
EKOZ6570 Zaman Serilerinde Seçilmiş Konular II XX
Enstitü Ortak Dersleri
SBE5001 Bilimsel Araştırma ve Yayın EtiğiX X
SBE5100 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Teknik ve YöntemleriX XX
SBE5200 Türkçe Akademik Yazma Eğitimi
SBE5300 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Uygulamaları-I X
SBE5301 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Uygulamaları-IIX X
SBE5400 Academic Writing in Social Sciences
SBE6001 Bilimsel Araştırma ve Proje Haz.Eğitimi
SBE6002 Academic Writing for Publication in English-I

Katkı yok (%0)Az oranda katkı (%25)Orta derecede katkı (%50)İyi derecede katkı (%75)Çok iyi derecede katkı (%100)