Türkçe | English
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/endustri
Tel: +90 0462 3773824
MF
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENİM KAZANIMLARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1. Dönem Dersleri
MAT1011 Matematik - IXX
YDB1001 İngilizce - I XX
END1005 Bilgi İşlem Sistemine Giriş X
END1001 Endüstri Mühendisliğine Giriş X X X
FIZ1001 Fizik - IXX
2. Dönem Dersleri
END1000 İletişim Teknikleri X
TDB1004 Türk Dili - II X
MAT1008 Matematik - IIXX
YDB1002 İngilizce - II XX
MM1002 Bilgisayar Destekli Mühendislik Çizimi X X
FIZ1002 Fizik - IIXX
AITB1004 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II
END1002 Bilgisayar Programlama X X X
3. Dönem Dersleri
END2007 Mesleki İngilizce X
USEC0001 Bilim Tarihi XXXX
USEC0003 Meslek Etiği X X
END22017 İş Hukuku
MAT2011 Diferansiyel DenklemlerXX
MM2005 Mühendislik MekaniğiX
END2013 Mühendislik İstatistiği - IXX X
MM2001 Malzeme BilimiX XX
IKT2015 EkonomiX X
4. Dönem Dersleri
USEC0012 Kariyer Planlama XXXXX
ISL2034 Pazarlama X X
END2006 Yönetim ve Organizasyon X X
END2008 Marka Yönetimi X X X
END2002 İş Hayatında İngilizce XX X
MAT2018 Mühendislik MatematiğiXX
END2010 Mühendislik İstatistiği - IIXX X
END2012 Ergonomi XXX X XXX
MM2000 Üretim YöntemleriXXXXX
ISL2004 Maliyet Analizi X X
5. Dönem Dersleri
END3007 Yönetim-Bilişim Sistemleri X X
MM3027 Sayısal Çözümleme X XX
END3015 Sayısal Karar Verme X XX
END3013 Hizmet Sistemleri X X
END3005 İş Sağlığı ve Güvenliği XX XX
END3011 Yöneylem Araştırması - IXX X
END3001 Mühendislik EkonomisiX X
END3009 İş Etüdü X XX XX
END3017 Üretim Planlama ve Kontrol - I XX X
6. Dönem Dersleri
END3020 Tahmin Teknikleri X X
END3040 Bilgisayarla Bütünleşik Üretim Sistemleri
END3022 İleri Excel İle Programlama X X
END3026 Risk Analizi ve Yönetimi
END3014 Tesis Tasarımı ve Planlama X XX
END3000 Üretim Planlama ve Kontrol - II XX X
END3016 Benzetim XX X
END3010 Yöneylem Araştırması - II X X X
7. Dönem Dersleri
END4023 Girişimcilik - I
END4015 Çizelgeleme X X
END4021 Malzeme Yönetimi X X
END4005 Montaj Hattı Dengeleme X X X
END4027 Yapay Sinir Ağları X X
END4025 Sezgisel Yöntemler X X
END4011 Sistem Analizi ve Tasarımı XXX
END4013 Kalite Kontrol X XX X
END4019 Mesleki Deneyim - I X X X X
8. Dönem Dersleri
END4008 Kurumsal Kaynak Planlaması X
END4020 Yöneylem Araştırması - III X
END4012 Veri Madenciliğine Giriş X X X
END4024 Yalın Üretim Sistemleri X
END4004 Girişimcilik - II X
END4018 Tedarik Zinciri YönetimiX X X
END4006 Mesleki Deneyim - II X X X X
END4014 Proje Planlama ve Yönetimi X
END4000 Bitirme Tasarım Projesi X X X

Katkı yok (%0)Az oranda katkı (%25)Orta derecede katkı (%50)İyi derecede katkı (%75)Çok iyi derecede katkı (%100)