Türkçe | English
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/insaat
Tel: +90 0462 0 (462) 377 26 06
MF
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENİM KAZANIMLARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Dönem Dersleri
INS1005 İnşaat Mühendisliğine Giriş XX X
MAT1011 Matematik - IXX
FIZ1001 Fizik - IXX
YDB1001 İngilizce - I XX
INS1001 Mühendislik ÇizimiXX
2. Dönem Dersleri
MAT1008 Matematik - IIXX
INS1006 İstatistikX X
JLJ1012 Mühendislik Jeolojisi XX X
YDB1002 İngilizce - II XX
FIZ1002 Fizik - IIXX
INS1002 StatikXX
3. Dönem Dersleri
USEC0001 Bilim Tarihi X
INS2023 Sunum ve Sunuş Teknikleri
USEC0003 Meslek Etiği X
INS2035 İngilizce Okuma ve Yazma X
INS2025 İş Hayatında İngilizce X
USEC0009 Proje YönetimiXX X
INS2003 Mesleki İngilizce X
INS2033 Mukavemet - IXX
INS2015 DinamikXX
INS2021 Sayısal ÇözümlemeXX
INS2009 Malzeme BilimiXX
MAT2011 Diferansiyel DenklemlerXX
4. Dönem Dersleri
USEC0012 Kariyer Planlama XXXXX
USEC0006 Genel Sosyoloji X X
USEC0008 Kişisel Verilerin Korunması X X
INS2020 Bilgisayar Programlama
INS2034 İnş. Müh. Matlab Uygulamaları X X
INS2028 Bilgisayar Destekli Çizim
INS2004 İş Hukuku XX
INS2032 Mukavemet - IIXX
INS2030 Mühendislik Matematiği X
INS2000 Yapı MalzemesiXX X
INS2012 HidrolojiXX
HRT2014 Ölçme Bilgisi X
5. Dönem Dersleri
INS3043 Mühendislik EkonomisiX X
INS3033 Geleneksel Yapı MalzemeleriX X
INS3005 Mimarlık Bilgisi X X
INS3029 Yapı ElemanlarıXX
INS3039 Kıyı MühendisliğiXX
INS3047 Yapı Metrajı ve MaliyetiXX
INS3019 Akışkanlar MekaniğiXX X
INS3017 Yapı Statiği - IXX
INS3001 Zemin Mekaniği - IXX X
INS3027 Girişimcilik X X
INS3015 Ulaşım - IXX X
6. Dönem Dersleri
INS3018 Deprem Mühendisliğine GirişX X
INS3028 Kıyı ve Liman YapılarıX X
INS3002 Çelik YapılarX X
INS3010 Ulaşım - IIXX X
INS3008 Yapı Statiği - IIXX
INS3006 Zemin Mekaniği - IIXX X
INS3004 HidrolikXX X
INS3000 Betonarme - IXXX
7. Dönem Dersleri
INS4061 Bilgisayar Destekli Yaklaşık Maliyet Hesabı X X
INS4055 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımına Giriş X X
INS4057 Parke Taşı Kaplamalı Yol Tasarımı X X
INS4063 Ulaşım - III X X
INS4077 Dayanma Yapılarının Projelendirilmesi X X
INS4073 Yapım İşlerinde Zaman Planlaması X X
INS4059 Denize Deşarj Yapıları X X
INS4065 Bilgisayar Destekli Çelik Yapı Tasarımı X X
INS4015 Su KaynaklarıXX
INS4041 TemellerXX
INS4001 Mühendislik Tasarımı XX X X
INS4029 Betonarme - IIXXX
INS4045 Mesleki Deneyim - I XXX X
8. Dönem Dersleri
INS4056 Su Arıtma Yapıları X X
INS4058 Bilgisayar Destekli Bina Tasarımı X X
INS4028 Asfalt Kaplamalar X X
INS4064 Yapı Dinamiğine Giriş X X
INS4062 Zemin İncelenmesi X X
INS4052 Bilgisayar Yardımıyla Yapı Analizi X X
INS4000 Bitirme Projesi XX X
INS4018 Mesleki Deneyim - II XXX X
INS4040 Şantiye YönetimiX X X
INS4016 Su Temini ve Çevre SağlığıXX X
INS4032 İnşaat İşlerinde İş Güvenliği XXX

Katkı yok (%0)Az oranda katkı (%25)Orta derecede katkı (%50)İyi derecede katkı (%75)Çok iyi derecede katkı (%100)