Türkçe | English
SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / GEMİ İNŞAATI ve GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/gemiinsaati
Tel: +90 0462 7522805
SDBF
SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / GEMİ İNŞAATI ve GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü 1996 yılında eğitim öğretim faaliyetine başlamış, 2009 yılında bölüm ismi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü olarak değiştirilmiştir. Deniz Bilimleri Fakültesi' ne bağlı Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü, Türkiye?de İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinden sonra 3. kurulan bölümdür. Bölüm, her türlü deniz vasıtası ve makine sistemlerinin tasarım ve montajını, güncel teknolojiyi kullanarak en ekonomik ürünü oluşturacak şekilde yapabilen mühendisler yetiştirmektedir. ÖSS-SAY2 puan türünden öğrenci alan bölümde lisans eğitimi boyunca gemi inşaatı, gemi hidromekaniği, gemi makineleri ve sosyal alanlarda zorunlu ve seçime bağlı dersler okutulmaktadır.
KAZANILAN DERECE  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve meslek stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 6. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
1. Lise diploması, 2. ÖSYM tarafından yapılan OSYM sınavından yeterli puanı almak.
 
PROGRAMIN AMACI  
EA 1: Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri alanında üretim, üretim planlama, ürün ve süreç tasarımı, proje ve risk yönetimi, satın alma, satış, bakım-onarım, servis, test ve muayene, klaslama, kalite kontrol, iş sağlığı ve güvenliği vb. mesleki konularda başarılı olan,
EA 2: Tasarım, üretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve kuruluşların rekabet koşullarına olumlu katkılarda bulunabilen,
EA 3: Mesleki kariyerinde; yaşam boyu öğrenme ve kendini geliştirme prensiplerini etkin olarak uygulayabilen,
EA 4: Mesleki konulardaki araştırma, geliştirme faaliyetlerinde ve proje uygulamalarında; disiplinler arası bağlantılar geliştirebilen ve gerekli değerlendirmeler yapabilen,
EA 5: Girişimci yaklaşımla yeni iş sahaları oluşturabilen, endüstriyel gelişmeye katkı sağlayabilen, yöneticilik ve akademik konularda başarılı olabilen,
EA 6: Etik değerleri gözeten, küresel, sosyal, çevresel ve ekonomik koşulların farkında olan Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendislerini yetiştirmektir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Bütün dersleri ve stajlarını başarıyla tamamlayan, ortalaması 4 üzerinden 2 olan öğrenciler Bölümümüzden mezun olabilir
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her yarıyılda, ara sınav, proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınav, ödev, laboratuvar veya benzeri yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %50 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve yarıyıl sonu sınavında en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait tüm derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 60 iş günü mesleki stajını tamamlayan öğrencilere GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
 
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü mezunları çoğunlukla tersanelerde ve kamu ve özel sektörde gemi ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedir.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: K.T.Ü. S.D.B.F. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü, 61530, TRABZON
Telefonu: 7522805
Belge Geçer: 752 2158
E-Postabsarac@ktu.edu.tr
Web Adresihttps://www.ktu.edu.tr/gemiinsaati
BÖLÜM OLANAKLARI  
Fakültenin Çamburnu'ndaki tersanelere yakın olması öğrencilerin aldıkları eğitimi görsel olarak takip etmelerine olanak sağlamaktadır. Ayrıca öğrenciler istedikleri zaman tersane yetkililerinden gemi inşası üzerinde uygulamalı olarak da bilgi alabilmektedirler. Öğrencilerin faydalanabilecekleri bir kapalı spor salonu, açık basketbol, voleybol ve futbol sahaları, yemekhane ve bir kantin bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri, Makine Mühendisliği Bölümü'nde bulunan malzeme, motorlar, akışkanlar mekaniği, hidrolik makineler, titreşim ile ilgili laboratuarlar ve bilgisayar laboratuarları ile Deniz Bilimleri Fakültesi'nde bulun bilgisayar destekli dizayn ve birçok mühendislik uygulamasının yapılabildiği bilgisayar laboratuarlarını kullanabilmektedir