Türkçe | English
SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM) - %30 İngilizce
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/denizulastirma
Tel: +90 0462 3778287
SDBF
SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM) - %30 İngilizce
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 1996 yılında Güverte Bölümü olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve aynı yıl eğitim öğretime başlamıştır. 2005 yılında isim değişikliği yaparak Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü ismini almıştır. Bölümde 1 yıl İngilizce hazırlık okuyan öğrenciler 4 yıl süren lisans eğitimine tabi tutulurlar.
KAZANILAN DERECE  
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 6. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
1- Lise ve dengi okul diploması,
2-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sayısal puan türünden yeterli puan,
3- İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (YDS 60/500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma),
4- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile bölümümüzü kazanan öğrenciler "Gemiadamları Olur Sağlık Raporu" alırlar,
Bu sınavlarda başarılı olanlara kesin kayıt işlemi yapılır.
PROGRAMIN AMACI  
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, gemilerde çalışacak olan zabit kaptan ve denizciliğin kara ayağında çalışacak olan personelin yetiştirilmesini sağlar. Denizcilik konularında ve gemiadamlarının çalışma şartları ile ilgili konularda araştırma ve geliştirmesi konularını kapsar.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.Yönerge;


* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,

* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,

* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.


Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) 12 aylık zorunlu staj dönemini en az 6 ayı köprü üstü olmak üzere tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporların geçer not almak, d) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Mezunların büyük bir bölümü (% 75) Türk ve yabancı bayraklı gemilerde Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol 1. Zabit ve Uzakyol Kaptan olarak çalışmaktadırlar, % 15 lik bölümü ise Denizciliğin kara sektöründe hizmet vermektedirler. Mezunların diğer geri kalanları ise farklı sektörlerde çalışmaktadırlar. Bunun yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Kılavuzluk hizmetleri gibi alanlarda da çalışanlar bulunmaktadır. Sektördeki gemiadamı açığının fazla olması ve bu açığın her geçen gün artması nedeni ile mezunların istihdamında zorluk yaşanmamaktadır.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Bölümden mezun olanlar Yüksek lisans ve Doktora programlarına girebilmektedir. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği programlarının yanında diğer bilim dallarındada üst öğrenim yapma imkanı bulunmaktadır. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 61600 Sürmene TRABZON TÜRKİYE
Telefonu: 3778287
Belge Geçer: 7464046
E-Postaarifterbiyik@ktu.edu.tr
Web Adresihttps://www.ktu.edu.tr/denizulastirma
BÖLÜM OLANAKLARI  
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi bölümü öğrencileri uygulamalarına yönelik, en son teknolojiyle donatılmış simülatör sistemleri (Köprüüstü, ARPA radar, tanker, makina dairesi, konteyner ve GMDSS haberleşme simülatörü), seyir, denizde güvenlik, gemicilik, petrol kirliliği, ilk yardım ve tıbbi bakım, denizcilik kimyası ve bilgisayar laboratuvarları yanında, Çamburnu Yerleşkesi'nde Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümüne ait yangın eğitim ünitesi ile gemi terk sisteminden oluşan Denizde Güvenlik Eğitim Merkezi bulunmaktadır. Ayrıca Yerleşkemizde öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayan modern bir yurt binası ve sportif faaliyetleri yerine getirebilecekleri bir kapalı spor salonu mevcuttur.