Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM) - %30 İngilizce
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/uls
Tel: +90 0462 3772915
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM) - %30 İngilizce
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Başta devletler olmak üzere, uluslararası sistem içinde yer alan çeşitli aktörler arasındaki öncelikle siyasi, hukuki ve ekonomik ilişkileri inceleyen bir disiplin olarak dünyada yer alan toplumların siyasi, hukuki ve ekonomik özelliklerinin ?dış?a ilişkin yönlerini irdeleyebilecek ve analiz edebilecek öğrenciler yetiştirmek amacıyla 1992 yılında kurulmuştur.
KAZANILAN DERECE  
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Uluslararası İlişkiler alanında lisans diploması verilir. Bu bölüm, yüksek öğretimde Uluslararası İlişkiler alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 6. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
1 - Lise ve dengi okul diploması,
2 - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 'dan yeterli puan.
PROGRAMIN AMACI  
Programımız alanında uzman akademisyenlerden oluşur ve gerekli çalışmalar derslerle birlikte yürütülmektedir. Amaç öğrenciyi alan becerilerine de sahip bireyler olarak yetiştirmektir. Bölümümüzün çalışma alanları Uluslararası Hukuk, Siyasi Tarih ve Uluslararası Politika'dır. Bu doğrultuda bölüm akademisyen profili de geniş tutulmaya çalışılmaktadır. İstenilen öğrencinin daha sonra karşılaşacakları meslek sınavlarında başarılı olmalarını sağlayarak gerek kamu gerekse özel sektör alanında istedikleri yerlerde çalışmalarını sürdürebilmeyi sağlamaktır.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.Yönerge;


* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,

* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,

* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.


Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Uluslararası ilişkiler bölümünü kazanan öğrencilerimiz bölüm derslerini takip eder ve sınavlardan gerekli düzeyi sağlamak zorundadır. 4.00 akademik ortalamadan en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı sağlayan ve gerekli kredi bütünlüğünü sağlayan öğrenci bölüm diplomasını almaya hak kazanır.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
1 Arasınav ve1 Dönemsonu sınavı . Arasınavın %50'si ve dönemsonu sınavının %50'si başarı notunu belirlemektedir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrenciler ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Mezun olan öğrencilerimiz uzmanlık alanları ve daha sonra karşılaşacakları meslek sınavlarındaki başarı durumlarına göre gerek kamu alanında gerekse özel sektör alanında farklı birimlerde çalışabilmektedir. Başta dışişleri bakanlığı olmak üzere bakanlık bünyesindeki uzman kadrolarında, yargı kurumlarında, bakanlıklara bağlı tüm birimlerde ve müsteşarlıklarda, farklı yayın kuruluşlarında ve medyada, üniversite eğitimini de devam ettirerek eğitim alanında istihdam edilmektedirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Eğitimine üst programlarda devam etmek isteyenlerin öncelikle ÖSYM'nin yaptığı sınavlardan belli bir başarıyı sağlamaları gerekmektedir. Amaç öğrencilerin üst öğrenime geçişte ölçme ve değerlendirme kabiliyetinin ölçülmesidir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü 61080 TRABZON/TÜRKİYE
Telefonu: 3772915
Belge Geçer: +90 462 325 72 81
E-Postauls@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/uls
BÖLÜM OLANAKLARI  
Tam donanımlı derslikler ve bilgisayar salonları öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. Ayrıca değişim programları öğrencilerin vizyonunun geliştirilmesi amacıyla öğrencilere sunulmaktadır. Ek olarak çeşitli uluslararası kuruluşlarla yapılan işbirlikleri sonucunda öğrencilerimizin analitik düşünme yeteneklerini geliştirmek amacıyla online platformlarda öğrencilerimizi dünyanın farklı ülkelerinden uluslararası ilişkiler öğrencileriyle biraraya getirmekteyiz.