Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/kamuyonetimi
Tel: +90 0462 3772915
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Kamu yönetimi bölümü, 1992 yılında kuruldu; eğitim ve öğretime, 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında başladı. Bölümde, siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre sorunları şeklinde dört anabilim dalı bulunmaktadır. Sınırlı öğretim üyesi kadrosuyla eğitim ve öğretime başlayan bölümde bugün, 4 profesör, 5 Doçent, 3 doktor öğretim üyesi, biri Sosyal Bilimler Enstitütü kadrosunda olmak üzere 6 araştırma görevlisiyle hizmet sunulmaktadır. Bölüm, Fakülte bünyesinde Erasmus programından en fazla yararlanan bölümlerden biridir.
KAZANILAN DERECE  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere "KAMU YÖNETİMİ" alanında lisans diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Lisans  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
1-Lise ve dengi okul diploması, 2- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 'dan yeterli puan.
PROGRAMIN AMACI  
Programdan mezun olan öğrenciler hem yönetici hem de çalışan olarak iş hayatında bulunmaktadırlar. Mezun olan öğrenciler kendi ilgi alanları çerçevesinde başta kamu kurumunda yöneticilik olmak üzere, her türlü sektörde yönetici ve uzman olarak çalışmaktadırlar.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.Yönerge;


* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,

* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,

* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.


Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Mezuniyet için öğrenciler 4.00 üzerinden 2.00 akademik ortalamaya sahip olmalıdırlar ve her sınavı başarıyla tamamlamış olmalıdırlar.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
1 Arasınav ve1 Dönemsonu sınavı . Arasınavın %50'si ve dönemsonu sınavının %50'si başarı notunu belirlemektedir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, derslerden biraz farklı olarak, bir de bitirme çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır. Bitirme çalışması, 7. veya 8. yarıyılda alınabilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Mezunlar, esas itibariyle, tüm resmi ve özel kuruluşların yönetim birimlerinde yönetici olarak görev alırlar. Bunun yanısıra kamusal örgütlerin tamamında uzmanlık bilgileriyle yöneticilere yardımcı olan ve bu yüzden kurmay birimleri olarak da adlandırılan teftiş kurulllarında veya benzeri denetim birimlerinde görev alırlar. Mezunların bir kısmı da özel kesimde şirketlerin, özellikle de bankaların teftiş kurullarında aynen kamu kesiminde olduğu gibi denetim elamanı olarak çalışmaktadırlar. Bir grup mezun da üniversitelerde öğretim elemanı olarak kariyerlerine devam etmektedir. Az sayıda da olsa bazı mezunlar aktif siyasetin içinde yer almaktadır.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Öğrenciler lisanüstü programlara başvurabilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 61080 TRABZON, TÜRKİYE
Telefonu: 3772915
Belge Geçer: +90 462 325 7281
E-Postakamu@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/kamuyonetimi
BÖLÜM OLANAKLARI  
Bölüm, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine ait 13000 m2 alan üzerine kurulu ve 2 bloktan oluşan binanın birinci blokunda yer alan ve akademik ve idarî personele tahsis edilen bloğun 2. katının yarısını ve ikinci blokunun dördüncü katınındaki dersliklerin bir kısmını, ayrıca diğer bölümlerle birlikte tam donanımlı iki bilgisayar salonunu kullanmaktadır. Bölümde tüm öğretim üyelerinin dizüstü bilgisayarı ve yazıcısı, her odada internet bağlantısı bulunmaktadır. Dersliklerden bir kısmı teknoloji sınıfı olarak tasarlanmış, projeksiyon ve slayt makinelerinin kullanımı mümkün hale getirilmiştir.