Türkçe | English
SÜRMENE ABDULLAH KANCA MESLEK YÜKSEKOKULU / MOTORLU ARAÇ ve ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
GEMİ MAKİNELERİ İŞLETMECİLİĞİ
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/akmotor
Tel: +90 0462 0 (462) 752 26 03
SAKMYO
SÜRMENE ABDULLAH KANCA MESLEK YÜKSEKOKULU / MOTORLU ARAÇ ve ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / GEMİ MAKİNELERİ İŞLETMECİLİĞİ
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Gemi Makineleri İşletme Programı, okulun KTÜ ye devredilmesi ile açılmış ve 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi için öğrenci alımına başlanmıştır. Bu program, denizcilik sektöründe ihtiyaç duyulan Makine zabiti yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Programa, YÖK programı kapsamında ve sayısal puan ile öğrenci alınmaktadır. Ders içerikleri Gemi adamları Eğitim ve Sınav Yönergesinde yer alan ve sözleşmenin öngördüğü A-III/1 Makine Zabitliği (3000 KW) müfredat programı ve YÖK kriterlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
KAZANILAN DERECE  
Gemi Makineleri İşletme programından mezun olmak için okul tarafından onayı alınan atölye tesislerinde 3 aylık staj (okul stajı) yapmak zorunludur. Mezun olan öğrencilere "Gemi Makineleri İşletme Programı, Tekniker" ön lisans diploması verilir. Mezun öğrencilerimiz, gördükleri eğitime karşılık liman başkanlıklarına başvurarak; denizde kişisel can kurtarma teknikleri, temel ilk yardım, tıbbi bakım, yangın önleme ve yangınla mücadele, ileri yangınla mücadele, can kurtarma araçlarını kullanma yeterliği, personel güvenliği ve sosyal sorumluluk sertifikaları almaktadırlar.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 5. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
1 - Lise ve dengi okul diploması,
2 - Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (YGS)'den yeterli puan.
PROGRAMIN AMACI  
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Gemi Makinleri İşletme Programında ön lisans derecesi elde edebilmek için (Gemi Makineleri İşletme Teknikeri unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar;
a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak,
b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak,
c) Gemi Makineleri İşletme programından mezun olmak için okul tarafından onayı alınan atölye tesislerinde 3 aylık staj (okul stajı) yapmak.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve yarıyıl sonu sınavında en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve okul tarafından onayı alınan atölye tesislerinde 3 aylık stajını (okul stajı) tamamlayan öğrencilere GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME TEKNİKERLİĞİ alanında ön lisans diploması verilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından yeterli puanı alarak ilgili Üniversitelerin kontenjan şartlarını sağlamaları durumunda ilgili Lisans programlarda öğrenim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
Telefonu: 0 (462) 752 26 03
Belge Geçer: 0 (462) 752 26 30
E-Postaakmyo@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/akmotor
BÖLÜM OLANAKLARI  
Her biri 40 öğrenci kapasiteli, 4 derslik bu programa ayrılmıştır. Derslikler projeksiyon makinesi kullanımına uygun olup, ayrıca laboratuvarlarda da projeksiyon cihazları bulunmaktadır. Mekatronik, Elektrik, Elektronik, Otomatik Kontrol, Otomasyon, Proses kontrol, Makine gibi laboratuvarların yanı sıra her birinde 50 bilgisayar bulunan 4 adet bilgisayar laboratuvarı CAD/CAM ve simülasyon uygulamaları yapmak üzere bu program öğrencilerinin kullanımına hazırdır.