Türkçe | English
OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / ELEKTRONİK ve HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
https://ofinaf.ktu.edu.tr/ofehm
Tel: +90 0462
OFTF
OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / ELEKTRONİK ve HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü açılması Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 31.12.2014 tarihli toplantısında görüşülmüş ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 16.01.2015 tarih ve 75850160-101.0301/2291 sayılı yazısıyla açılma kararı bildirilmiştir. İlk öğrencilerini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında almıştır.
KAZANILAN DERECE  
Lisans
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 6. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
PROGRAMIN AMACI  
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, her türlü elektronik ve haberleşme sistemlerinin ,elektronik kontrol devrelerinin, elektronik ölçme sistemlerinin tasarımı,geliştirilmesi, üretiminin planlanması, bakım onarımı gibi geniş çalışma alanlarına sahiptir. Bölümün mezunları özel sektörde ve kamu sektörüne ait fabrika veya iş yerlerinde her türlü elektronik ve haberleşme sistemlerinin tasarımında, iyileştirilmesinde ve üretiminde çalışılabileceği gibi, serbest çalışma imkanına da sahiptir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
İlgili dereceyi elde edebilmek için KTÜ lisans eğitim-öğretim yönetmeliğindeki esas ve hükümlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği öğrencileri staj yapmakla yükümlüdürler. Staj süresi toplam 60 gündür. Ayrıca stajlar KTÜ Of TEknoloji Fakültesi Staj Yönergesine uygun sürelerde ve zamanlarda başarılı bir şekilde tamamlanmalıdır.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Her dönem en az bir vize sınavı uygulanır. Vizelerin yanı sıra, her dönemin başında verilen dönem içeriğinde tarihleri belirtilen proje ve ödevler verilir. Her dönemin sonunda, öğrencinin final sınavına girmek zorundadır. Kriterler (ara sınav, proje, ödev ve final gibi) ve dönem sonu notuna etki oranları dönem başında dağıtılan ve/veya web sitesinde yayınlanan ders içerikleri açık biçimde belirtilir. Öğrenci yönetmeliği ve akademik takvime göre final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih ve yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencinin dönem sonu notu ders sorumlusu tarafından ara sınav, proje, ödev ve final sınavı sonuçlarına göre verilir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programdaki derslerin tamamını (240 AKTS) başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden, tasarım / bitirme çalışmasını ve mesleki stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler ELEKTRONİK ve HABERLEŞME MÜHENDİSİ unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Programı'ndan mezun olan elektronik ve haberleşme mühendislerinin çalıştığı kurumların bir kısmı aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Elektronik dayanıklı tüketim ürünleri üreticileri (Arçelik, Vestel, Bosch, Siemens, ...)
Haberleşme sistem üreticileri (Netaş, Nokia, Ericsson, Huawei, ...)
Elektronik tasarımevleri (Maxim, Hittite, Mikro-IC, ST, Analog Devices, ...)
Telefon sistem operatörleri (Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, ...)
Internet servis sağlayıcıları (TTNET, Turkcell Superonline, ...)
Askeri elektronik ve haberleşme sektörü (ASELSAN, Meteksan Savunma, ...)
Savunma teknolojisi geliştirme kurumları (HAVELSAN, ROKETSAN, ...)
Uluslararası üretici temsilcileri (HP, IBM, Ericsson, Cisco Systems, ...)
Veri iletim operatörleri (COMSAT, ...)
Otomotiv sektörü (FORD, TOFAŞ, Renault, Hyundai, Toyota, ...)
Araştırma ve eğitim kurumları (TÜBİTAK, yüksek teknoloji enstitüleri, üniversiteler, ...)
Televizyon ve radyo kuruluşları
Banka veya büyük firmaların IT departmanları(Fintek, SoftTech, Garanti Teknoloji, ...)
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
Telefonu
Belge Geçer
E-Postaofelektronik@ktu.edu.tr
Web Adresihttps://ofinaf.ktu.edu.tr/ofehm
BÖLÜM OLANAKLARI