Türkçe | English
SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM) - %30 İngilizce
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/gemimakinalari
Tel: +90 0462 05335129884
SDBF
SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM) - %30 İngilizce
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
KTÜ Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü 2016 yılında, denizcilik sektörünün geleceği ve hedefleri doğrultusunda, başta ülkemiz olmak üzere dünya deniz ticaret filolarının ihtiyaçlarına yönelik olarak nitelikli ?Uzakyol Başmühendisi? yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümü ilk kez 2021-2022 akademik takviminde, 30 öğrenci kontenjanı ile eğitim-öğretime başlamıştır. Zorunlu hazırlık sınıfının devamında lisans dersleri program türü %30 İngilizcedir. İngilizce hazırlık sınıfı Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni (Merkez) Yerleşkesi'ndeki Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülmektedir. Lisans derslerinin % 30'u İngilizce olarak verilmektedir. Teorik dersler KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Çamburnu Yerleşkesi dersliklerinde, Uygulamalı dersler ise KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Muammer Dereli Yerleşkesi ile KTÜ Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu atölye ve laboratuvarlarında yapılmaktadır. Merkezi yerleştirme sistemi ile gelen öğrenciler, ayrıca mülakat ve beden yeterliliği testine tabi tutulmaktadır. Bölümde eğitim-öğretim, denizcilik örf ve adetlerine uygun olarak yapılmakta olup, ayrıca öğrencilerin üniforma giyme zorunluluğu vardır.
Bölümün ders müfredatı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmesi (STCW-78) dikkate alınarak, 10/2/2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği?, 12/02/2018 tarihli ve 12159 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi?, 13.02.2006 tarihli ve 26079 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Denizcilik Eğitimi Denetleme ve Kalite Standartları Esasları Hakkında Yönetmelik? ve 22.04.2007 tarihli ve 26501 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Gemiadamı Yetiştirme Kursları Yönetmeliği? doğrultusunda hazırlanmıştır.
KAZANILAN DERECE  
Lisans
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 6. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
PROGRAMIN AMACI  
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak KTÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Müfredat programında yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlayan, gerekli tüm atölye ve deniz stajlarını yapmış olan ve kümülatif not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olup toplam 240 AKTSyi tamamlayan öğrenciler lisans derecesini almaya hak kazanırlar.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
u bölümden mezun olanlar, özel sektöre ait ticaret gemilerinde uzakyol vardiya mühendisi ve uzakyol baş mühendisi olarak görev almaktadırlar. Ayrıca hem özel hem de kamuda çok geniş bir pozisyonda iş bulabilmektedirler. Mezunlar özel sektörde çok değişik alanlarda faaliyet gösteren gemi işletme firmaları, limanlar, lojistik firmaları, ulaştırma firmaları, gibi özel sektör firmalarında değişik pozisyonlarda çalışabilmektedirler. Kamu sektöründe ise Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında, Milli Eğitim Bakanlığında, devlet üniversiteleri, enerji santrallerinde, tersanelerde çalışabilmektedirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
Telefonu: 05335129884
Belge Geçer: 04627522158
E-Postahasanolmez@ktu.edu.tr
Web Adresihttps://www.ktu.edu.tr/gemimakinalari
BÖLÜM OLANAKLARI