Türkçe | English
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/sbf
Tel: +90 0462 2300476
SBF
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Bakanlar Kurulu kararı ile 01.02.2010 tarihinde Sağlık Bilimleri Fakültesi kurularak 26 Şubat 2010 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştır. 01.12.2010 gün ve 43307 sayılı YÖK kararı ile Sağlık Yönetimi Bölüm ve Anabilim dallarının açılması uygun görülmüştür. 2015-2016 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim öğretime başlamıştır.
KAZANILAN DERECE  
Lisans
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 6. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
1-Lise ve dengi okul diploması 2-Üniversiteye geçiş sınavından yeterli puan 3-Sağlık durumu, askerlik görevi vb. yönlerden engelli olmama
PROGRAMIN AMACI  
Sağlık yöneticiliği kişilerin, toplumların ve örgütlerin sağlıkla, sağlıklı bir çevreyle ve tıbbi bakımla ilgili olan taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamada kullanılan süreçleri ve kaynakları planlayan, örgütleyen, yönelten, kontrol eden ve değerlendiren profesyonel bir meslektir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
1-Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak 2-4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ( staj,seminer, kısa sınav, ödev, laboratuvar ) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavların ve yarıyıl içi çalışmanın katkısı %50 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50'dir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
1-Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak 2-4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Programdan mezun olan öğrenciler Sağlık Bakanlığı hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastaneler, diğer sağlık kurumlarında , sigorta şirketlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumunda, ilaç ve medikal şirketlerinde, üniversitelerin benzer eğitim veren bölümlerinde görev alabilmektedir.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES, YDS/YÖKDİL sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
Telefonu: 2300476
Belge Geçer: 0462-2300475
E-Postasbf@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/sbf
BÖLÜM OLANAKLARI  
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Eczacılık Fakültesi'ne ait binada geçici olarak eğitim-öğretim vermekte olup, bölümün alt yapı ve laboratuar imkanları şöyledir: Bölümde 80 kişilik 1 toplantı salonu, 84 kişilik 6 sınıf, 100 kişilik 1 sınıf bulunmaktadır ve sınıfların tümünde bilgisayar ve projektör mevcuttur. Bölüm olanakları Hemşirelik bölümü ile ortak olarak kullanılmaktadır.