Türkçe | English
ARAKLI ALİ CEVAT ÖZYURT MESLEK YÜKSEKOKULU / MÜLKİYET KORUMA ve GÜVENLİK BÖLÜMÜ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/araklimyo
Tel: +90 0462 7212184
ACMYO
ARAKLI ALİ CEVAT ÖZYURT MESLEK YÜKSEKOKULU / MÜLKİYET KORUMA ve GÜVENLİK BÖLÜMÜ / İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Araklı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 28.03.2013 tarihli kararıyla kurulmuştur. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Mülkiyet Koruma ve Güvenliği Bölümü altında bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Programı ile öğrenci alımına başlamış olan Meslek Yüksekokulumuz 10.10.2016 tarihi itibari ile, kendi binasında eğitim öğretime başlamıştır.
KAZANILAN DERECE  
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Önlisans Diploması" derecesi alırlar. İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri ünvanına sahip olurlar.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 5. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
Programa lise mezunu öğrenciler kontenjan dahilinde Yüksek Öğretime Giriş Sınavı sonuçlarına göre yerleştirilir. Yerleştirme ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Kayıt şartları Yüksek Öğretime Giriş sistemi ile aynıdır.
PROGRAMIN AMACI  
İş ortamında var olan tehlikeleri bertaraf ederek risklerin minimize edilmesiyle çalışanı iş kazalarından, meslek hastalıklarından koruyan, üretim güvenliğini temin ederek, zamanın ve kişisel performansın da maksimum verimlilikte kullanılmasını sağlayan, işyerlerinde kullanılan her türlü araç, gereç ve makine ile bina güvenliğinde risk oluşturacak diğer unsurların güvenlik denetimini yapabilecek, işçinin ve iş ortamının güvenliğinin yanı sıra işyeri çevresinin de güvenli alanlar olarak kalmasını sağlayabilecek meslekelemanları yetiştirmektir.Bunun yanı sıra tehlikelerin kaynağında yok edilmek, çalışanların tüm dikkatini işine vermesini sağlayarak iş veriminin arttırmak, herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza düşürmek ve bu sayede işletmenin karlılığını artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak da İş Sağlığı ve İş Güvenliği Programı nın amaçları arasındadır.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.Yönerge;


* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,

* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,

* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.


Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
İki yıl (dört yarıyıl) süren eğitim - öğretim programlarının tüm dersleri ile meslek stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler ön lisans derecesi alırlar.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu, %50 ara sınav, (yazılı, proje, ödev, laboratuvar sınavı, kısa sınav vb.) %50 yarıyıl sonu sınavının toplamından hesaplanır ve yarıyıl sonu sınav notu en az 45 puan olmalıdır.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
İki yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS'ye sahip ve 40 günlük staj uygulamasını tamamlayan öğrencilere İş Sağlığı ve Güvenliği alanında önlisans derecesi verilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Iş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışanlar, çalışmalarını gerek endüstriyel üretim kuruluşları gerek inşaat, madencilik gibi esnek saha çalışmalarının söz konusu olduğu işletmelerde kapalı ve açık alanlar olmak üzere tüm sahadan sorumludurlar. Bu alanda çalışanlar, görevlerini yaparken, danışmanlık hizmeti veya İş Sağlığı ve Güvenliği sorumluluğu adı altında bireysel çalışabilecekleri gibi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çerçevesinde ekip halinde de çalışabilirler. Tüm sektörleri kapsayan çalışma alanlarından dolayı, yapılan işten, kullanılan makinelerden ve ortam iklim özelliklerinden etkilenmeleri söz konusudur. İş Sağlığı ve Güvenliği Programı mezunları; İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri sıfatıyla iş güvenliği sorumlusu olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasını almış olmaları durumunda ise İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olarak tüm sektörlerin çeşitli kademelerinde çalışabilmektedirler
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
İşletme
İş Sağlığı ve Güvenliği
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
Telefonu: 7212184
Belge Geçer: 7212184
E-Postaaraklimyo@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/araklimyo
BÖLÜM OLANAKLARI  
Bölümde 60 kişilik 2 adet sınıf bulunmaktadır. Ayrıca bilgisayar dersleri yüksekokulumuza ait 40 bilgisayarın bulunduğu bilgisayar laboratuvarında yapılmaktadır.