Türkçe | English
ARAKLI ALİ CEVAT ÖZYURT MESLEK YÜKSEKOKULU / YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
LOJİSTİK
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/araklimyo
Tel: +90 0462 7212184
ACMYO
ARAKLI ALİ CEVAT ÖZYURT MESLEK YÜKSEKOKULU / YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ / LOJİSTİK
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 28.03.2013 tarihli kararıyla kurulmuştur. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Yönetim ve Organizasyon Bölümü altında bulunan Lojistik Programı ile öğrenci alımına başlayan Meslek Yüksekokulumuz 10.10.2016 tarihi itibari ile kendi binasında eğitim öğretime başlamıştır.
KAZANILAN DERECE  
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere LOJİSTİK alanında ön lisans diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 5. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
Programa lise mezunu öğrenciler kontenjan dahilinde Yüksek Öğretime Giriş Sınavı sonuçlarına göre yerleştirilir. Yerleştirme ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Kayıt şartları Yüksek Öğretime Giriş sistemi ile aynıdır.
PROGRAMIN AMACI  
Lojistik programı mezunları kamu ve özel sektörde yer alan firmalarda istihdam edilebilirler. Özellikle nakliye, sanayi, kargo ve ulaşım sektörlerinde nitelikli personel olarak tercih edilmektedirler. Ayrıca KPSS sınavı ile ulaştırma bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere tercih edilmektedirler.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.Yönerge;


* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,

* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,

* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.


Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Lojistik Programına kayıt yaptıran öğrencilerin mezun olup ön lisans derecesini alabilmeleri için ders planında yer alan toplam 120 AKTS karşılığı dersi başarıyla vermiş olmaları ve 40 iş günü meslek stajlarını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Başarı notlarının değerlendirilmesinde öğrenci sayısının 10'u geçtiği derslerde bağıl değerlendirme sistemi ve öğrenci sayısının 10'un altında olduğu derslerde ise mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. Bağıl değerlendirme sistemi öğrencinin başarısını içinde bulunduğu sınıftaki diğer öğrencilere göre gösterdiği performans düzeyine bağlı olarak ölçer. Yarıyıl içi notları ne olursa olsun öğrencilerin bir dersten geçebilmesi için final sınavından 100 üzerinden en az 45 almaları gerekmektedir. Başarı notu, yarıyıl içi değerlendirme notu ve final sınavından alınan notlar üzerinden hesaplanır. Buna göre yarıyıl içi çalışması (ara sınav, kısa sınav, proje, sunum, ödev gibi) %50, dönem sonu (final sınavı) %50 olarak alınır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) notunu alan öğrenciler koşullu geçme hakkına sahiptir ve bu koşul ilgili dönemin akademik ortalamasının en az 2.00 olmasını gerektirir. Öğrenciler her yarıyılın sonunda ilgili yarıyıla ait başarısız oldukları tüm derslerden bütünleme sınavına girebilirler. (G) harf notu, Mesleki Deneyim I ve Mesleki Deneyim II derslerinden başarılı olan öğrenciler için verilir. (G) notu ortalama hesaplarına katılmaz. (K) harf notu, Mesleki Deneyim I ve Mesleki Deneyim II derslerinden başarısız olan öğrencilere verilir. (K) notu ortalama hesaplarına katılmaz.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü ve  40 günlük staj uygulamasını başarıyla tamamlayan öğrenciler Lojistisyen unvanıyla mezun olmaya hak kazanırlar.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Lojistik programı mezunları kamu ve özel sektörde yer alan firmalarda istihdam edilebilirler. Özellikle nakliye, sanayi, kargo ve ulaşım sektörlerinde istihdam olanakları geniştir.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS (Dikey Geçiş) sınavından geçerli not almaları ve ÖSYM tarafından yerleştirildikleri takdirde Havacılık Yönetimi, İşletme, Lojistik Yönetimi, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Finansman ile Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programlarına programlarında öğrenim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
Telefonu: 7212184
Belge Geçer: 7212184
E-Postaaraklimyo@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/araklimyo
BÖLÜM OLANAKLARI  
Bölümde teknik donanımlı 2 adet 60 kişilik sınıf bulunmaktadır. Ayrıca Araklı Ali Cevat ÖZYURT MYO bünyesinde yer alan 40 bilgisayara sahip laboratuvar bilgisayar dersleri için kullanılmaktadır.