Türkçe | English
ORMAN FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/pem/index.htm
Tel: +90 0462 3774050
ORF
ORMAN FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
alt_img
Karadeniz Teknik Üniversitesinde Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 16 Aralık 1991 tarihinde Orman Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 20 öğrenci ile eğitim-öğretime başlayan Peyzaj Mimarlığı Bölümü, ilk mezunlarını 1994 yılında vermiştir.
KAZANILAN DERECE  
alt_img
Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden mezun olan öğrencilere PEYZAJ MİMARLIĞI alanında lisans diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
alt_img
Lisans  
EĞİTİM TÜRÜ  
alt_img
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
alt_img
Türkiye'de yüksek öğrenim hakkı kazanabilmek için Öğrenci Seçme Sınavı'na (ÖSS) girmek gerekmektedir. Pek çok lisans programına yerleşebilmek için bu sınavdan alınan sonuçlar dikkate alınmaktadır. Sınava girip belli bir puan almış olan adaylar program tercihlerini yaparak Yüksek Öğretim Kurumu'na (YÖK) bağlı olan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) gönderirler. ÖSYM aldığı başvuruları en yüksek puandan başlayarak puan türüne (Dil, Türkçe, Fen ve Sosyal Bilimler alanları vb.) göre gruplandırır ve adayların kendi tercihlerine bağlı olarak uygun olan tüm programları sıralar. Yükseköğretim kurumlarının belirlediği kontenjanlara ve adayların tercihlerine bağlı olarak uygun programlara yerleştirme yapılır.
PROGRAMIN AMACI  
alt_img
Peyzaj Mimarlığı bir mekan tasarımıdır. Ancak, bu mekan tasarımı farklı ölçü ve ölçekte, özgün, dış mekan veya açık mekan tasarımıdır. Peyzaj Mimarlığı, mekanı kullananların farklı ihtiyaç ve isteklerini karşılayabilmek için değişik etkinliklere imkan sağlayan meslek disiplinidir. Bu özelliği ile bu disiplin bir tasarım ürünü oluşturmayı hedefler ve bu nedenle mimarlık ve kent bölge planlama gibi disiplinlerle yakın ilişki içindedir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
alt_img
1 - Lise ve dengi okul diploması, 2 - Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
alt_img
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortlaması elde eden, ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere PEYZAJ MİMARLIĞI alanında lisans diploması verilir.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
alt_img
Öğrenciler her yarıyıl arasınav, yarıyıl içi çalışmaları (proje, seminer, arazi çalışmaları, ödev, ikinci bir arasınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Ancak mesleğin özelliğinden ötürü programın en önemli dersi proje dersleridir. Proje ve diğer derslerde arasınav, yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir. Ara sınavın harf notuna katkısı %30, yarıyıl içi çalışmaları %20, yarıyıl sonu sınavının ise %50 dir.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
alt_img
Lisans öğrenimi aşamasında 8 yarıyıllık bir öğrenim sonunda öğrenciye Peyzaj Mimarlığı Lisans Diploması ile "Peyzaj Mimarı" unvanı verilir. Bu süre içerisinde öğrenciye mesleğini yakından tanıtmak amacıyla 2 aylık (60 günlük) bir staj çalışması yaptırılır. Öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre yedi yıldır. Öğrenciler mezun olabilmek için 4.0 üzerinden en az 2.0 mezuniyet ortalamasına sahip olmak zorundadır.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
alt_img
Çevresi olan her insan yapısı ürünün, yani her binanın çevresi ile fonksiyonel ve estetik bütünlüğe kavuşabilmesi için çevre tasarımına ihtiyaç vardır. Bu nedenle Peyzaj Mimarları kamu ve özel sektörde Çevre Bkanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Orman Baknlığı gibi Bakanlıklar ile Belediyeler, Üniversiteler ve Enstitülerde görev yapabilirler. Ayrıca Peyzaj Mimarları serbest Peyzaj Mimarlığı Atölyesi açarak özel çalışabilir ve böylelikle özel şirketler veya özel bürolarda mesleki etkinliklerini sürdürebilirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
alt_img
Bölümümüzde KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı adı ile lisansüstü eğitim yapılmaktadır. Lisansüstü aşaması yüksek lisans ve doktora aşamalarını kapsamaktadır. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
alt_img
Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Telefonu: 3774050
Belge Geçer: 325 7499
E-Postacengiz@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.orman.ktu.edu.tr/pem/index.htm
BÖLÜM OLANAKLARI  
alt_img
Peyzaj Mimarlığı Bölümü kendine ait binada eğitim-öğretim vermekte olup bölümün altyapı ve labaratuvar olanakları şöyledir: 1. Teknik donanımlı donanımlı 50 kişilk bilgisayar salonu, 2. 4 öğreci stüdyosu, 3. 2 seminer salonu, 4. 1 adet Temel Tasarım atölyesi