Türkçe | English
ORMAN FAKÜLTESİ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 3772805
ORF
ORMAN FAKÜLTESİ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
alt_img
Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü'nde yer alan Orman Mühendisliği Bölümü; 1971 yılından bugüne eğitim-öğretim ve araştırma hizmetlerini sürdürmektedir. 1971-1972 eğitim-öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ile imzalanan bir protokole bağlı olarak aynı fakültenin desteği ile eğitim-öğretime başlanmış ve bu protokol 1977-1978 eğitim-öğretim yılına kadar devam etmiştir. 1978-1979 eğitim-öğretim yılından günümüze kadar da kendi eğitim kadrosu ile öğrencilerini ormancılık alanında eğitmektedir.
KAZANILAN DERECE  
alt_img
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere ORMAN MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
alt_img
Lisans  
EĞİTİM TÜRÜ  
alt_img
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
alt_img
1 - Lise ve dengi okul diploması,
2 - Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan,
PROGRAMIN AMACI  
alt_img
Orman Mühendisliği Bölümü, ormanların korunması ve sürekliliğinin sağlanmasında özveriyle çalışacak, günümüz ve gelecekteki endüstri üstü toplumun sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri yerine getirecek, orman ürünlerine olan gereksinimlerin karşılanması için sürdürülen etkinliklerin planlanması, uygulanması ve denetimi işlerini yürütebilecek "Orman Mühendisleri" yetiştirmektedir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
alt_img
Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
alt_img
Ormancılık alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Orman Mühendisi ünvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) 60 günlük zorunlu staj dönemini en az iki farklı yerde tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçer not almak, d) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
alt_img
Öğrencilerin derslerde gösterdikleri başarı yapılan sınavlarla ölçülüp değerlendirilir. Laboratuar dışındaki dersler için, dönem içinde bir ara sınav mecburi olup, diğeri yarıyıl içi çalışmaları şeklinde (ev ödevi, proje ve seminer gibi ) yapılır. Dönem sonunda da bir sınav yapılır. Dönem içerisinde verilen notlar genel başarı notunun %50'sini, dönem sonu sınavı notu ise %50'sini oluşturur. Bir öğrenci yarıyıl sonu sınavında yüz üzerinden en az 45 puan almak zorundadır. Dönem içi not ağırlıklarının ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları arasındaki dağılımı %30 ve %20 şeklindedir. Teorik derslere %70, laboratuar uygulamalarına %80 devam zorunluluğu vardır. Teorik derslerden devam sağlayıp başarısız olan öğrenciler devam koşulunu tekrar yerine getirmeden sadece sınavlara girerler. Laboratuar uygulaması olan derslerden başarısız olanlar devam koşulunu da yeniden sağlamakla yükümlüdürler.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
alt_img
Lisans öğrenimi aşamasında 8 yarıyıllık bir öğrenim sonunda öğrenciye Orman Mühendisliği Lisans Diploması ile "Orman Mühendisi" ünvanı verilir. Bu süre içerisinde öğrenciye mesleğini yakından tanıtmak amacıyla 2 aylık (60 günlük) bir staj çalışması yaptırılır. Öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre yedi yıldır. Öğrenciler mezun olabilmek için 4.0 üzerinden en az 2.0 mezuniyet ortalamasına sahip olmak zorundadır.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
alt_img
Bölüm mezunlarımız başta Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve kısmen diğer kamu kurumlarında görev alabilmektedirler. Bunun yanında kendini iyi yetiştiren mezunlarımız birçok özel sektöre bağlı konuları ile ilgili birimlerde çalışabilecekleri gibi, serbest mühendislik büroları açarak, bilirkişilikler, çevre düzenleme, fidan yetiştirme, fidanlık tekniği, etüt-proje hazırlama ve uygulama, planlama ve üretim, erozyonla mücadele, sel ve çığ kontrolü, havza amenajmanı, entegre havza ıslahı, kırsal kalkınma gibi konularda faaliyet sürdürebilirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
alt_img
Bölümümüzde KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Orman Mühendisliği Anabilim Dalı adı ile lisansüstü eğitim yapılmaktadır. Lisansüstü aşaması yüksek lisans ve doktora aşamalarını kapsamaktadır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
alt_img
Adresi: KTÜ Orman Fak 61080 TRABZON
Telefonu: 3772805
Belge Geçer: 3257499
E-Postaombaskanlik@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
BÖLÜM OLANAKLARI  
alt_img
Orman Mühendisliği Bölümünde eğitim ve araştırma amacına yönelik olarak:
4 adet teknolojik donanımı yapılmış Anfi ve 3 adet teknoloji sınıfı mevcuttur.
Toprak ve Ekoloji, Havza Amenajmanı, Doku Kültürü, Uzaktan Algılama, Orman Amenajmanı, Orman Botaniği, Geodezi ve Fotogrametri, Orman Ekonomisi, Hasılat Bilgisi, Orman Entomolojisi, Tohum ve Fizyoloji Laboratuvarları ile 1 adet Yaban hayatı müzesi bulunmaktadır.