Türkçe | English
ARSİN MESLEK YÜKSEKOKULU / MALZEME ve MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
MOBİLYA VE DEKORASYON
Ders Bilgi Paketi
http://arsinmyo.ktu.edu.tr
Tel: +90 0462 7112340 , 7112343
ARMYO
ARSİN MESLEK YÜKSEKOKULU / MALZEME ve MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / MOBİLYA VE DEKORASYON
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 17.08.2011 tarihli yürütme kurulu toplantısında alınan kararla meslek yüksekokulumuzda 2012-2013 yıllarında eğitim-öğretime açılan Mobilya ve Dekorasyon programı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 09.01.2019 tarihli toplantısında kapatılması uygun görülerek eğitim-öğretime ara vermiştir. Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri bölümü altında Mobilya ve Dekorasyon programının tekrar açılması teklifi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 22.03.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında onaylanarak, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında programa tekrar öğrenci alımı yapılmıştır.
KAZANILAN DERECE  
Mezun olan öğrencilere Mobilya-Dekorasyon alanında ön lisans diploması verilir. Verilen bu diploma derecesi Avrupa Yeterlilikler çerçevesi kapsamında 5. seviye eğitim düzeyine karşılık gelmektedir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 5. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
Programa lise mezunu öğrenciler kontenjan dahilinde Yüksek Öğretime Giriş Sınavı sonuçlarına göre yerleştirilirler. Yerleştirme ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Kayıt şartları Yüksek Öğretime Giriş sistemi ile aynıdır. 
PROGRAMIN AMACI  
Mobilya ve dekorasyon teknolojisi alanında endüstrinin ihtiyacını karşılayacak yeterlilikte temel ve mesleki bilgiye, becerilere ve donanıma sahip; mobilya tasarımını, üretimini, mekân içerisinde ergonomik kullanımını sağlayacak dekorasyonu yapabilen; sektöre ait işletmelerde proje, üretim, üretim yönetimi ve kalite kontrol birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışan meslek elemanları yetiştirmektir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;

* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.
Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
İki yıl (dört yarıyıl) süren eğitim - öğretim programlarının tüm dersleri (toplam 120 AKTS karşılığı) ile 40 iş günü zorunlu meslek stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler ön lisans derecesi alırlar.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir.
Her ders için öğrenciler yarıyıl içi çalışmalar (ara sınav, kısa sınav, ödev, proje, uygulama veya benzeri çalışmalar) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl içi çalışmalarının ve yarıyıl sonu sınavlarının ders başarı notuna katkısı %50 dir ve yarıyıl sonu sınav notu en az 45 puan olmalıdır.
MEZUNİYET ŞARTLARI  

Mobilya ve Dekorasyon Programında,120 AKTS/ECTS kredisini içeren zorunlu ve seçimli tüm dersleri başarıyla tamamlaması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 olması ve staj programını "KTÜ Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği" ne göre başarılı olarak tamamlayan öğrenciler bu programdan ön lisans derecesini alarak mezun olabilir.

MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Mobilya Üretim Atölyeleri: Mobilya tasarımı, üretimi ve montajı konusunda teknik destek sağlamak için mobilya üretim atölyelerinde çalışma imkanı bulabilirler
İç Mekan Dekorasyon Firmaları: İç mekan tasarım projelerinde teknik bilgi ve uygulama desteği sağlamak için iç mekan dekorasyon firmalarında çalışabilirler.
Mobilya ve Dekorasyon Mağazaları: Mobilya ve dekorasyon mağazalarında müşteri taleplerini karşılamak, ürünleri monte etmek ve teknik destek sağlamak için istihdam edilebilirler.
Mobilya Montaj Şirketleri: Mobilya kurulum ve montajı hizmeti sunan şirketlerde çalışma fırsatı bulabilirler.
Mobilya Restorasyon Atölyeleri: Antika mobilyaların restorasyonu ve onarımı için mobilya restorasyon atölyelerinde çalışabilirler.
Mimari ve İç Mekan Tasarım Ofisleri: Mimari ve iç mekan tasarım projelerinde teknik bilgi ve çizim desteği sağlamak üzere tasarım ofislerinde çalışabilirler.
Kendi İşini Kurma: Mobilya ve dekorasyon alanında kendi işini kurarak bağımsız olarak çalışma imkanına sahiptirler. Özellikle küçük ölçekli mobilya atölyeleri veya dekorasyon danışmanlık hizmetleri açabilirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS ( Dikey Geçiş Sınavı) sınavından geçerli not almaları ve ÖSYM tarafından yerleştirildikleri takdirde Lisans programlarında öğrenim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: Arsin Meslek Yüksekokulu Arsin/TRABZON
Telefonu: 7112340 , 7112343
Belge Geçer: 7112353
E-Postaarsinmyo@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://arsinmyo.ktu.edu.tr
BÖLÜM OLANAKLARI  
Bölümde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü donanımlı dersliklerin yanında, teknik resim salonu, bilgisayar laboratuvarı mevcuttur. Araştırmaya yönelik hizmet veren uygulamalı dersler için Orman Endüstri Mühendisliği atölyeleri kullanılmaktadır.