Türkçe | English
EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/tdedebiyat
Tel: +90 0462 0462 377 25 24
EF
EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında Türk Dili ve Edebiyatı eğitimine başlamış olup, bu eğitim programını halen sürdürmektedir. 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılından başlamak üzere II. Eğitim-Öğretime başlanmıştır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, altyapısı ve imkânları dâhilinde 24 yıllık tecrübesi ile çağdaş bir akademik eğitim ve öğretim yapabilecek düzeydedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu gereğince 1998-1999 Eğitim Öğretim yılında Yüksek Lisans; 2009-2010 Eğitim Öğretim yılında da Doktora Programının açılması ile Doktora eğitimine başlanmıştır.
KAZANILAN DERECE  
Mezun olan öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı alanında LİSANS DİPLOMASI verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 6. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
1-Lise ve dengi okul diploması, 2- Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puan.
Yabancı uyruklu öğrenciler, YÖK izni ile KTÜ tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde yapılan YÖS ile başarılı olmaları halinde ve ayrılan kontenjana göre kabul edilecektir.
PROGRAMIN AMACI  
Program alanında uzman akademisyenlerden oluşur ve gerekli çalışmalar derslerle birlikte yürütülür. Bölümün çalışma alanları Yeni Türk Dili, Eski Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı'dır. Amaç öğrencileri alan becerilerine de sahip bireyler olarak yetiştirmek, daha sonra karşılaşacakları meslek sınavlarında başarılı olmalarına; gerek kamu gerekse özel sektör alanında istedikleri yerlerde başta öğretmen olmak üzere çalışmalarına imkan sağlamaktır. Aynı zamanda öğrenciler ulusal ve uluslararası düzeyde yetenekli ve donanımlı birer Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olarak yetiştirilir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.Yönerge;


* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,

* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,

* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.


Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) tüm dersleri başarıyla tamamlamak için tanımlı geçer notları alarak 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav / yarıyıl içi çalışma (seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait derslerden bütünleme sınavına girebilir. Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve derslerin en az %70`ine, seminerlerin en az %80`ine katılmalıdır. Ara ve dönem sonu sınavları önceden ilan edilen tarihlerde yapılmaktadır. Notların derecelendirilmesi ve daha fazla bilgi için lütfen ilgili sayfayı ziyaret ediniz. http://ogrweb.ktu.edu.tr/ogrweb
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Dereceye Yönelik Kurallar kısmındaki şartlar geçerlidir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Mezun olan öğrenciler üniversite ve enstitülerde akademik kariyer yapabilmekte, formasyon eğitimini tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ile özel okullarda öğretmen, diğer kamu kurumlarında memur olarak, yazılı ve görsel medyada farklı konumlarda çalışabilmektedirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavı ve başarı ortalamaları ile mülakat sınavını başararak lisansüstü programlarda (yüksek lisans ve doktora) öğrenim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 61080 Trabzon/Tur
Telefonu: 0462 377 25 24
Belge Geçer
E-Postaskahraman@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/tdedebiyat
BÖLÜM OLANAKLARI  
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eylül 2016'dan beri Edebiyat Fakültesi E Blokta faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölüm olanakları aşağıdaki gibidir: Bölümde 3 profesör, 1 doçent, 7 yardımcı doçent, 1 doktor öğretim görevlisi ve 9 araştırma görevlisi ve 1 sekreter görev yapmaktadır. Akademik personele ait 16 oda, 1 adet sekreter odası, arşiv ve toplantı salonu mevcuttur. Ayrıca dersler için 7 sınıf tahsis edilmiştir.