Türkçe | English
EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/tarih
Tel: +90 0462 3773214
EF
EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tarih Bölümü 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında Tarih eğitime başlamış olup, bu eğitim programını halen sürdürmektedir. 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılından başlamak üzere II. Eğitim-Öğretime başlanmıştır. Tarih Bölümü altyapısı ve imkânları dâhilinde 27 yıllık tecrübesi ile çağdaş bir akademik eğitim ve öğretim yapabilecek düzeydedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu gereğince 1998-1999 Eğitim Öğretim yılında Yüksek Lisans eğitimine, 2006 yılında da Doktora Programının açılması ile Doktora eğitimine başlamıştır.

Tarihçe

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında Tarih eğitime başlamış olup 2004-2005 yılına kadar bu eğitim programını 30 öğrenci alarak sürdürmüştür. 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılına kadar ortalama 30 öğrenci kontenjanı bulunan bölümün, 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci kontenjanı 40 öğrenciye çıkarılmıştır. Bölümümüzde 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 40 öğrenci ile II. öğretime başlanmıştır. 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci kontenjanlarımız 80 olmuştur. Tarih Bölümü altyapısı ve imkânları dâhilinde 27 yıllık tecrübesi ile çağdaş bir akademik eğitim ve öğretim yapabilecek düzeydedir. Bölümümüzde toplamda 929 aktif öğrenci bulunmaktadır.
KAZANILAN DERECE  
Mezun olan öğrencilere Tarih alanında LİSANS DİPLOMASI verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 6. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
1-Lise ve dengi okul diploması, 2- Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) yeterli puan;
PROGRAMIN AMACI  
Programımız alanında uzman akademisyenlerden oluşur ve gerekli çalışmalar derslerle birlikte yürütülmektedir. Amaç öğrenciyi alan becerilerine de sahip bireyler olarak yetiştirmektir. Bölümümüzün çalışma alanları Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ, Türkiye Cumhuriyeti ve Genel Türk Tarihi'dir. Bu doğrultuda bölüm akademisyen profili de geniş tutulmaya çalışılmaktadır. İstenilen; öğrencilerin daha sonra karşılaşacakları meslek sınavlarında başarılı olmalarını sağlayarak gerek kamu gerekse özel sektör alanında istedikleri yerlerde başta öğretmen olmak üzere çalışmalarını sürdürebilmeyi sağlamaktır. Aynı zamanda öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde yetenekli ve donanımlı tarihçi olarak yetiştirmek hedeflenmektedir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.Yönerge;


* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,

* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,

* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.


Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %50 yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 veya arasınav%30, ödev veya kısa sınav%20, yarıyıl sonu sınav %50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir. Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve derslerin en az %70`ine, seminerlerin en az %80`ine katılmalıdır. Ara sınavlar ve dönem sonu sınavları önceden ilan edilen tarihlerde yapılmaktadır. Notların derecelendirilmesi ve daha fazla bilgi için lütfen ilgili sayfayı ziyaret ediniz. http://www.ktu.edu.tr/oidb-yonetmelikler
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Dereceye Yönelik Kurallar kısmındaki şartlar yeterlidir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Mezun olan öğrenciler kendi ilgi alanları çerçevesinde başta öğretmenlik, araştırma görevliliği, arşivcilik ve diğer kamu kurumlarında memurluk alanında çalışabilmektedirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavı ile başarı ortalamaları ve mülakat sınavını başararak lisansüstü programlarda (yüksek lisans ve doktora) öğrenim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 61080 TRABZON, TÜRKİYE
Telefonu: 3773214
Belge Geçer: 325 1728
E-Postatarih@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/tarih
BÖLÜM OLANAKLARI  
Tarih Bölümü Edebiyat Fakültesi binasında hizmet vermekte olup bölüm olanakları aşağıdaki gibidir:

Bölümde 6 profesör, 5 doçent, 9 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 6 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Akademik Personele Ait 20 oda mevcuttur. Ayrıca 7 derslik, 1 teknoloji sınıfı ve 1 Arşiv Odası bulunmaktadır