Türkçe | English
TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU / MAKİNE ve METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
MAKİNE
Ders Bilgi Paketi
http://www.trabzonmyo.ktu.edu.tr/
Tel: +90 0462 3777582
TMYO
TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU / MAKİNE ve METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / MAKİNE
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Makine Programı Trabzon Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Teknik Programlar Bölümüne bağlı olarak 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında kurulmuştur. Makine Programındaki eğitim faaliyetine 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında örgün öğretime öğrenci alınarak başlanmıştır. 2010 yılından beri, Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm başlığı altında Makine Programı adıyla eğitim-öğretime devam etmektedir.
KAZANILAN DERECE  
Makine Teknikeri
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 5. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
1. Lise ve dengi okul diploması,
2. Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucu yeterli puan
PROGRAMIN AMACI  
Makina Programı, temel bilimlere yönelik derslerin yanısıra tasarım, üretim, malzeme ve ölçme gibi makine alanına özgü teorik ve pratik eğitim öğretim veren bir programdır. Programın ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgi birikimine, bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilere, aynı zamanda analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip teknikerler yetiştirmektir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.Yönerge;


* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,

* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,

* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.


Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Makina programından Makina Teknikeri ünvanı kazanmak için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün derslerden başarılı olarak geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) 40 günlük zorunlu mesleki deneyim (staj) çalışmasını tamamlamak ve bunun için hazırlanan rapordan geçer not almış olmak
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın, varsa yarıyıl içi çalışmalarının % 50 ve yarıyıl sonu sınavının % 50 katkısı vardır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden mutlak notla değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Nihai notlar bağıl not sisteminde harfli nota çevrilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, başarısız oldukları o yarıyıla ait derslerden bütünleme sınavına girebilirler.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Meslek Yüksekokulunun eğitim-öğretim görülen bölümünden AKTS sisteminde 120 krediyi tamamlamış olmak
Genel not ortalması en az 2.00 olmak
40 iş günü Mesleki deneyim (staj) yükümlülüğünü yerine getirmek
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Makina Programı mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilme fırsatı bulabilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedir.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Mezunlarımızın DGS sınavı ile lisans programlarına geçişi mümkündür.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: KTÜ Akçaabat Yerleşkesi İnönü Caddesi Adliye Sarayı Karşısı 61300 Akçaabat-TRABZON
Telefonu: 3777582
Belge Geçer: 0 462 228 12 52
E-Postatmyo@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.trabzonmyo.ktu.edu.tr/
BÖLÜM OLANAKLARI  
Makine programı öğrencileri için oluşturulmuş Makine laboratuvarı ve Özel CAD/CAM Bilgisayar laboratuvarı imkanları sunulmaktadır.