Türkçe | English
TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU / ELEKTRONİK ve OTOMASYON BÖLÜMÜ
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/trabzonelektronik
Tel: +90 0462 3777520
TMYO
TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU / ELEKTRONİK ve OTOMASYON BÖLÜMÜ / BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
2000 yılında Trabzon Meslek Yüksekokulu Teknik programlar Bölümü bünyesinde açılmıştır. 2005-2006 eğitim öğretim döneminde Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı, Trabzon Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna devredilmiştir. 2008-2009 eğitim öğretim döneminde tekrar Trabzon Meslek Yüksekokulu Teknik programlar Bölümüne devredilen program, halen Trabzon Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümüne bağlıdır. Kontenjan sayısı 30 öğrenci olan programda, kadrolu ve toplam iki adet öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bu programdan 2013 yılı sonuna kadar 90 dan fazla biyomedikal teknikeri mezun olmuştur.
KAZANILAN DERECE  
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, meslek stajını da tamamlayan öğrencilere BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ alanında ön lisans diploması verilir. Verilen bu diploma derecesi, Avrupa Yeterlilikler Çercevesi kapsamında beşinci seviye eğitim düzeyine karşılık gelmektedir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 5. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
Bu programa kabul ve kayıt şartları Türk Yükseköğretim mevzuatı kapsamında yapılmaktadır.Programa meslek lisesi alan mezunu öğrenciler sınavsız olarak bu programa kontenjanlar dahilinde kabul edilirler. Boş kalan kontenjanlara ile standart lise mezunları yükseköğretime giriş sınavı sonuçlarına göre yerleştirilirler. Yerleştirme ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Kayıt şartları yükseköğretime giriş sistemi ile aynıdır.
PROGRAMIN AMACI  
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programı ders planında yer alan dersler, bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim ve staj uygulamalarını kapsar.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
İki yıl (dört yarıyıl) süren eğitim ve öğretim programlarının tüm dersleri ile meslek stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler ön lisans derecesi alırlar.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın, varsa yarıyıl içi çalışmalarının % 50 ve yarıyıl sonu sınavının % 50 katkısı vardır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden mutlak notla değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Nihai notlar bağıl not sisteminde harfli nota çevrilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, başarısız oldukları o yarıyıla ait derslerden bütünleme sınavına girebilirler
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan (Toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, mesleki stajını tamamlayarak hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrenciler ön lisans mezunu olmaya hak kazanırlar
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Biyomedikal cihaz teknolojileri sektöründe mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Öğrencilerin YÖK'Ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavı ile lisans diploması alma hakları vardır. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS)başarılı oldukları taktirde, Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Ayrıca tüm mezunların Açıköğretim Fakültesi İktisat veya İşletme Bölümlerine üçüncü sınıftan itibaren devam etme ve lisans tamamlama imkanları bulunmaktadır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: KTÜ Akçaabat Yerleşkesi İnönü Bulvarı Adliye Sarayı Karşısı Akçaabat TRABZON
Telefonu: 3777520
Belge Geçer: 2281252
E-Postagunesekim@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/trabzonelektronik
BÖLÜM OLANAKLARI  
Temel Elektronik Laboratuarı, Kontrol Laboratuarı, Enstrümantasyon Laboratuarı, PC Laboratuarı, Biyomedikal Laboratuarı