Türkçe | English
TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU / ELEKTRİK ve ENERJİ BÖLÜMÜ
ELEKTRİK
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/trabzonelektrik
Tel: +90 0462 377 75 91
TMYO
TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU / ELEKTRİK ve ENERJİ BÖLÜMÜ / ELEKTRİK
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
KTÜ Trabzon Meslek Yüksekokulu 1986 yılında kurulmuştur. İlk öğrencilerini 1988-89 yılında almıştır. Bu öğrenciler arasında Elektrik bölümü de yer almıştır. Elektrik bölümü İlk mezunlarını 1991 yılında vermiştir. MYO'nun binası olmadığından 1994-95 yılına kadar Mühendislik fakültesi binalarında hizmet vermiştir. 1994-95 yılında Fatih Kampüsündeki Trabzon MYO binasına taşınmıştır. Buradaki eğitim süreci 2008 yılına kadar sürmüştür. 2008 yılından bu yana halen bulunduğu KTÜ Akçaabat yerleşkesindeki binasına taşınmıştır. Daha iyi fiziksel imkanlara kavuşmuştur. 140 öğrenci bulunan bu programdan 2013 yılı sonuna kadar 838 Elektrik Teknikeri mezun olmuştur.
KAZANILAN DERECE  
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, meslek stajını da tamamlayan öğrencilere ELEKTRİK alanında ön lisans diploması verilir. Verilen bu diploma derecesi, Avrupa Yeterlilikler Çercevesi kapsamında beşinci seviye eğitim düzeyine karşılık gelmektedir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 5. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
Bu programa kabul ve kayıt şartları Türk Yükseköğretim mevzuatı kapsamında yapılmaktadır.Programa meslek lisesi alan mezunu öğrenciler sınavsız olarak bu programa kontenjanlar dahilinde kabul edilirler. Boş kalan kontenjanlara ile standart lise mezunları yükseköğretime giriş sınavı sonuçlarına göre yerleştirilirler. Yerleştirme ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Kayıt şartları yükseköğretime giriş sistemi ile aynıdır.
PROGRAMIN AMACI  
Bölüme kayıt yaptıran öğrenci iki yıl ve dört yarıyılda yoğun bir meslek eğitimine tabi olurlar. Birinci yıl 30 iş günü ikinci yıl 30 iş günü veya ikinci yıl 60 iş günlük staj zorunluluğu vardır.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Elektrik ve Enerji Bölümüne kayıt yaptıran öğrencilerin mezun olup önlisans derecesini alabilmeleri için ders planında yer alan toplam 120 AKTS karşılığı dersi başarıyla vermiş olmaları ve 40 iş günü mesleki stajlarını ve staj raporlarını tamamlamaları gerekmektedir.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın, varsa yarıyıl içi çalışmalarının % 50 ve yarıyıl sonu sınavının % 50 katkısı vardır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden mutlak notla değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Nihai notlar bağıl not sisteminde harfli nota çevrilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, başarısız oldukları o yarıyıla ait derslerden bütünleme sınavına girebilirler
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere elektrik teknikeri alanında önlisans diploması verilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Bölüm mezunları serbest elektrik teknikeri olarak kendi işyerlerini kurup çalıştıkları gibi başta TEDAŞ, TEİAŞ, TÜRK TELEKOM, GSM Şirketleri, olmak üzere enerji iletim ve dağıtım şirketlerinde, haberleşme altyapısı ve hizmeti sunan şirketlerde veya endüstriyel otomasyon hizmeti gerektiren bir çok özel ve resmi kurumda iş bulabilmektedirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
1-Bölüm mezunları sınavsız olarak açık öğretimin bazı programlarına devam edebilirler. Uygulanan uyum programında başarılı olanlar 3. sınıftan devam ederler. Alanları dışında (işletme, iktisat vb) bir alandan lisans diplomasına sahip olurlar.
2-Mezuniyet sonrası yapılan ve alanlarında belirlenen bölümlere Dikey Geçiş Sınavı (DGS) girerek alanlarında eğitimlerini sürdürebilirler. DGS sınavı ile;Mezun olan öğrencilerimiz, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği, Enerji Öğretmenliği, Fizik, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Kontrol Öğretmenliği, Meteoroloji Mühendisliği, gibi bölümlere dikey geçiş yapabilmektedirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi:  KTÜ Trabzon Meslek Yüksekokulu Akçaabat Yerleşkesi - İnönü Caddesi Akçaabat-61300 TRABZON
Telefonu: 377 75 91
Belge Geçer: 228 12 52
E-Postametintuysuz@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/trabzonelektrik
BÖLÜM OLANAKLARI  
Bölümün teorik derslerinin yanında;Elektromanyetik Uygulamaları, Transformatör Uygulamaları ve Deneyler, Asenkron Makine Deneyleri ve Uygulamaları, Sarım Tekniği Uygulamaları, PLC Simülasyon ve Uygulamaları, SCADA Simülasyonlarının yapılabildiği laboratuarlar mevcuttur.