Türkçe | English
TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU / EL SANATLARI BÖLÜMÜ
GELENEKSEL EL SANATLARI
Ders Bilgi Paketi
htttp://www.ktu.edu.tr/yuksekokul/trbmyo/
Tel: +90 0462 0462 2281052
TMYO
TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU / EL SANATLARI BÖLÜMÜ / GELENEKSEL EL SANATLARI
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
El Sanatları Programıi, 2002-2003 öğretim döneminde öğrenci kaydı başlamış olup ilk mezunlarını 2004 yılında vermiştir. Teknik Programlar Bölümü bünyesindeki bu program, 2009 yılında ISCED-97 sistemine göre yeni oluşturulan yapılanma sonucu El Sanatları Bölümü bünyesinde Geleneksel El Sanatları Programı olarak devam etmektedir.
KAZANILAN DERECE  
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden meslek stajını da tamamlayan öğrencilere Geleneksel El Sanatları alanında ön lisans diploması verilir. Verilen bu diploma derecesi Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında beşinci seviye eğitim düzeyine karşılık gelmektedir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 5. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
Bu programa kabul ve kayıt şartları Türk Yükseköğretim Mevzuatı kapsamında yapılmaktadır. Yerleştirme ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Kayıt şartları Yükseköğretime Giriş Sistemi ile aynıdır.
PROGRAMIN AMACI  
İnsanoğlunun var olduğu tarihten günümüze kadar uygarlıklar el sanatlarıyla iç içe yaşamıştır ve yaşamaktadır. Genel anlamda düşünülürse insan, yiyecek, barınma, avlanma, giyecek, süslenme, eğlence gibi ihtiyaçlarını karşılarken hep el sanatlarından ve onun ürünlerinden yararlanmıştır. El sanatlarıyla sanat kıymeti yüksek, ulusal ve geleneksel değeri yüksek eserler meydana getirilmektedir. Bazı sanatlarında özelliklerinden dolayı el sanatları halinde kalmasında zorunluluk vardır. Son yıllarda el sanatları boş duran işgücünü değerlendirmede yardımcı bir kaynak olmuştur.
El Sanatları sektöründe ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde gelecek on yıl içinde önemli teşvikler ve yatırımlar olacağı, buna bağlı olarak da istihdamda artış görüleceği tahmin edilmektedir. Çünkü evde oturan kadınlarımız, gençlerimiz ve hatta yaşlılarımız oturdukları yerde bazı çalışmalar yapabilir, sosyal hizmetlere bağlı birçok alanda rehabilitasyon amaçlı çalışabilir, kurslar açabilir, ülke hammaddesini değerlendirebilir, hatta hediyelik eşya olarak ülkemizi temsil edecek şekilde yurtdışına satış yapabilir.
Bundan dolayıdır ki Geleneksel El Sanatları Programda Temel Tasarım, Ebru, Tezhip,Vitray Sanatı,Dekoratif bebek yapımı,Çiçek yapımı,Deri yapımı,Süs eşya yapımı,Gelenkeksel Türk Desenleri,,Nakışta Temel Teknikler,Nakışta Fantazi Süsleme,Süslemede Oya Teknikleri,Geleneksel Nakışlar gib dallarında eğitim alırlar.Bu derslerin hepsi uygulama atölyasinde bire-bir uygulama yapılmaktadır.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
İki yıl(dört yarıyıl) süren eğitim-öğretim programlarının tüm dersleri ile meslek stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler ön lisans derecesi alırlar.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın %50, yarıyıl sonu sınavının %50 katkısı vardır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden mutlak notla değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Nihai notlar bağıl değerlendirme sisteminde (BDS) harfli nota çevrilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar, FF,FD, DD harf notları alan öğrenciler o derslerden kalırlar, DC harf notu aldıkları derslerden başarılı olmaları için o dönemdeki not ortalamalarının 2.00 ve üzerinde olması gerekir. Öğrenciler her yarıyılın sonunda başarısız oldukları tüm derslerden bütünleme sınavına girebilirler.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan(toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajını tamamlayarak hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrenciler ön lisans mezunu olmaya hak kazanırlar.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Geleneksel el Sanatları alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; El sanatları alanında usta öğretici ya da eğitmen olarak çalışabilir, Sosyal hizmetlere bağlı yerlerde rehabilitasyon amaçlı eğitimci olarak çalışabilir, doğal boya atölyeleri, taş işlemeciliği yapan atölyeler, ahşap işlemeciliği yapan atölyeler, bitkisel örücülük yapan atölyeler ya da sektör, halı deseni hazırlayan işletmeler, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler, desen üretimi yapan işletmeler, lazerle aplike kesen firmalar, moda evleri, tekstil firmaları, mefruşat mağazaları, ev tekstili işletmeleri, kendi işyerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
İki yıl süreli bu programı bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavı sonunda Geleneksel El Sanatları alanında lisans programlarına devam edebilirler. Ayrıca tüm mezunların Açıköğretim Fakültesi İktisat veya İşletme bölümlerine üçüncü sınıftan itibaren devam etme ve lisans tamamlama imkanları bulunmaktadır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: KTU Trabzon Meslek Yüksekokulu Akçaabat Yerleşkesi Akçaabat/Trabzon
Telefonu: 0462 2281052
Belge Geçer: 0462 2281252
E-Postam-umran@hotmail.com
Web Adresihtttp://www.ktu.edu.tr/yuksekokul/trbmyo/
BÖLÜM OLANAKLARI  
Öğretim elemanı olarak üç akademik personel ve ders içeriklerindeki uygulamaları laboratuvar ortamında çalışabilme imkanı veren malzemeler ile üst düzey, kaliteli ve beşinci seviye MYK tarafından belirlenen standartlara uygun bir eğitim verilmektedir.