Türkçe | English
FEN FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/fizik
Tel: +90 0462 +90 462 377 2507
FENF
FEN FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Bölümümüz, 1963 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi'ne bağlı olarak kurulmuştur. 1971-1972 Eğim ve Öğretim yılında Fizik bölümüne öğrenci alınıncaya kadar diğer fakültelerin fizik dersleri verilmiş ve 1981 yılına kadar Fizik Lisans ve bir süre de Fizik Mühendislik öğretimi yapılmıştır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kurumlar Kanunu ve 30 Mart 1983 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 2809 sayılı kanunla Temel Bilimler Fakültesi adı Fen-Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilmiş, 2010 yılından itibaren de Fen Fakültesi'ne bağlı olarak eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarına devam etmektedir.
KAZANILAN DERECE  
Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere FİZİK alanında lisans diploması verilir.
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 6. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  

1- Lise ve dengi okul diploması

2- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ndan yeterli puan

PROGRAMIN AMACI  
Program kapsamında öğrenim gören öğrencilerin, bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri izleyen, teorik ve uygulamalı nitelikte bağımsız araştırmalar yapabilen, edindikleri bilgileri akademik yaşam ve diğer uygulama alanlarında kullanabilen, evrensel nitelikte rekabet gücüne sahip bilim insanları olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır. Fizik bölümü lisans programı süresi 4 yıl ve eğitim dili Türkçe'dir. Öğrencilerimizin mezun olabilmesi için, tüm aldığı derslerin puanları ortalamasının en az 2.0 olmasının yanı sıra, son sınıf kapsamında Bitirme Çalışması Projesi zorunluluğu bulunmaktadır. Eğitimleri sırasında uygulanan isteğe bağlı staj çalışması sayesinde, mezun olduktan sonra, öğrencilerimizin, staj yaptıkları özel ya da kamu kuruluşlarının farklı niteliklerdeki pozisyonlarında çalışma şansları artmaktadır.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;

* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.
Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Fizik Bölümüne kayıt yaptıran öğrencilerin mezun olup lisans derecesini alabilmeleri için ders planında yer alan toplam 240 AKTS karşılığı dersi başarıyla vermiş ve Bitirme Çalışmalarını Bitirme Çalışması Uygulama Yönergesine uygun olarak başarıyla vermiş olmaları gerekmektedir.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Başarı notlarının değerlendirilmesinde, öğrenci sayısının 10?u geçtiği derslerde bağıl değerlendirme sistemi ve öğrenci sayısının 10?un altında olduğu derslerde ise mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. Bağıl değerlendirme sistemi öğrencinin başarısını içinde bulunduğu sınıftaki diğer öğrencilere göre gösterdiği performans düzeyine bağlı olarak ölçer. Yarıyıl içi notları ne olursa olsun öğrencilerin bir dersten geçebilmesi için final sınavından 100 üzerinden en az 45 almaları gerekmektedir. Başarı notu, yarıyıl içi değerlendirme notu ve final sınavından alınan notlar üzerinden hesaplanır. Buna göre yarıyıl içi çalışması (ara sınav, kısa sınav, ödev, proje gibi) %50, dönem sonu (final sınavı) sınavı %50 olarak alınır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB)ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o ders başarmış sayılırlar. (DC) notunu alan öğrenciler, koşullu geçme hakkına sahiptir. Ve bu koşul ilgili dönemin akademik ortalamasının en az 2.00 olmasını gerektirir. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda ilgili yarıyıla ait başarısız oldukları tüm derslerden bütünleme sınavına girebilirler.
MEZUNİYET ŞARTLARI  

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrenciler FİZİKÇİ unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Mezunlarımız akademik yaşamı seçebildikleri gibi, pedagojik formasyon derslerini aldıktan sonra resmi ve özel eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yapabilmektedirler. Çeşitli kamu kurumlarında, araştırma-geliştirme merkezlerinde (TÜBİTAK Gebze Marmara Araştırma Merkezi, Ulusal Metroloji Enstitüsü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Teknokentler, vb.), elektronik ve savunma sanayi alanı ile ilgili kuruluşlarda (Aselsan, Roketsan, vb.), tıp merkezlerinde, bilgisayar firmalarında, teknik cihazların satış ve servis şirketlerinde çalışmakta ve gerekli kursları alarak iş güvenliği uzmanı da olabilmektedirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İNGİLİZCE dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü
Telefonu: +90 462 377 2507
Belge Geçer: +90 462 325 3195
E-Postaaates@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/fizik
BÖLÜM OLANAKLARI  
Bölümümüzde, lisans derslerine destek olarak eğitim verilen Fizik-I, Fizik-II, Mekanik, Elektromanyetizma, Optik, Elektronik, Modern Fizik, Nükleer Fizik öğrenci laboratuvarları bulunmaktadır. Bölümümüzde Süperiletkenler Fiziği, Yarıiletkenler Fiziği, Nükleer Fizik, Radyasyon Fiziği, Gama ve X-ışını Spektroskopisi, Parçacık Fiziği ile ilgili alanlarda araştırmalar yapılmakta olup, Katıhal Fiziği, Atom Fiziği ve Nükleer Fizik, Düşük Sıcaklık Fiziği, İnce Film Kaplama, Radyasyon ve Çevre Fiziği, Sol Jel ve Spektroskopi Araştırma Laboratuvarları bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Sıvı Azot Üretim Ünitesi ile de çeşitli kuruluşlara sıvı azot sağlanmaktadır.