Türkçe | English
ARSİN MESLEK YÜKSEKOKULU / TASARIM BÖLÜMÜ
GRAFİK TASARIMI
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/arsintasarim
Tel: +90 0462 7112340 , 7112343
ARMYO
ARSİN MESLEK YÜKSEKOKULU / TASARIM BÖLÜMÜ / GRAFİK TASARIMI
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 15.01.2009 tarihli toplantısında alınan kararla Arsin Meslek Yüksekokulu'nda Tasarım Bölümü, Grafik Tasarım programı açılmıştır. Grafik Tasarım Programı ile basım-yayım, reklamcılık ve fotoğrafçılık endüstrilerinin ihtiyaç duyduğu yetenekli, üretken ve nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek hedeflenmiştir. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlanmıştır.
KAZANILAN DERECE  
Mezun olan öğrencilere Grafik Tasarım alanında ön lisans diploması verilir. Verilen bu diploma derecesi Avrupa Yeterlilikler çerçevesi kapsamında 5. seviye eğitim düzeyine karşılık gelmektedir
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 5. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
Programa lise mezunu öğrenciler kontenjan dahilinde Yüksek Öğretime Giriş Sınavı sonuçlarına göre yerleştirilir. Yerleştirme ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Kayıt şartları Yüksek Öğretime Giriş sistemi ile aynıdır.
PROGRAMIN AMACI  
Program, öğrencilerin yaratıcı özelliklerini ifade edebilecekleri grafik tasarım anlatımını geliştiren eğitim imkanı sunmaktadır. Bölümümüz sahip olduğu eğitim ve öğretim görevlisi kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır. Böylece Grafik tasarımı öğrencilerini grafik tasarımın kullanıldığı birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirmektedir. Öğrencilere meslek için gerekli olan teorik bilgiler öğretilirken aynı zamanda mesleki uygulamalar da yaptırılmakta ve meslek ile ilgili beceriler kazandırılmaktadır. Programda 1. sınıfın sonunda 20 gün, 2. sınıf sonunda 20 gün meslek stajı olmak üzere toplam 40 günlük meslek stajı yer alır. Böylece teori-uygulama imkânı sağlanmış olur.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
İki yıl (dört yarıyıl) süren eğitim - öğretim programlarının tüm dersleri (toplam 120 AKTS karşılığı) ile 40 iş günü zorunlu meslek stajını (20 gün büro+20 gün matbaa) başarıyla tamamlayan öğrenciler ön lisans derecesi alırlar.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Her ders için öğrenciler yarıyıl içi çalışmalar (ara sınav, kısa sınav, ödev, proje, uygulama veya benzeri çalışmalar) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl içi çalışmalarının ve yarıyıl sonu sınavlarının ders başarı notuna katkısı %50 dir ve yarıyıl sonu sınav notu en az 40 puan olmalıdır.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de staj çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Gazete ve Dergiler, Yayın evleri, Reklamcılık sektörü, Matbaacılık sektörü, TV kanalları, Ambalaj Sanayi alanlarında sürekli istihdam söz konusudur.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS ( Dikey Geçiş Sınavı) sınavından geçerli not almaları ve ÖSYM tarafından yerleştirildikleri takdirde Lisans programlarında öğrenim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
Telefonu: 7112340 , 7112343
Belge Geçer: 7112353
E-Postaarsinmyo@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/arsintasarim
BÖLÜM OLANAKLARI  
Dokuz öğretim elemanı bulunan bölümümüzün beş öğretim elemanı ile eğitim veren programı, mevcut Meslek Yüksekokulu olanakları kullanılmaktadır. Bölümümüze tahsis edilmiş olan sınıflarımız, Desen Atölyesi, Serigrafi Baskı Atölyesi, Fotoğraf Atölyesi ve üstün teknolojik donanıma sahip 30 bilgisayar kapasiteli Bilgisayar Destekli Tasarım Atölyesi bulunmaktadır.