Türkçe | English
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/endustri
Tel: +90 0462 3773824
MF
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
Endüstri Mühendisliği Bölümü 1995 yılında YÖK kararı ile kurulmuş ve bu tarihten itibaren bölümün fiziksel mekân ve akademik personel kazanım çalışmaları başlamıştır. Eğitim-öğretime 2011 yılında İngilizce hazırlık sınıfı ile başlanan bölümde Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması olmak üzere iki anabilim dalı bulunmaktadır.
KAZANILAN DERECE  
Verilen Derece: Endüstri Mühendisi
Derecenin Seviyesi: Lisans
Çalışma Şekli: Tam zamanlı
DERECENİN DÜZEYİ  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ), 6. Düzey  
EĞİTİM TÜRÜ  
Tam Zamanlı I. Öğretim
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
1 - Lise ve dengi okul diploması,
2 - Yükseköğretim Kurulu Sınavı (YKS)'den yeterli puan almak
PROGRAMIN AMACI  
Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde 1. ve 2. yıllarda ağırlıklı olarak temel bilimlere yönelik dersler ve bu derslerin yanı sıra olasılık, istatistik, mekanik, malzeme bilimi gibi Endüstri Mühendisliği için temel mühendislik dersleri verilmektedir. 3. yıldan itibaren Endüstri Mühendisliği'nin felsefesine yönelik olan bölüm dersleri ağırlık kazanmaktadır. 4. yılın ilk döneminde yer alan Tasarım Projesi dersi, ikinci dönemdeki bitirme projesinin ön koşulu olup öğrenciler Tasarım Projesi dersini belirlenen uygulama planına göre gruplar halinde alarak Bitirme Projesi'nin ön hazırlıklarını yaparlar. Ayrıca öğrenciler 2. yılın sonundan itibaren zorunlu olan toplamda 60 iş günü olacak şekilde mesleki stajlarını yapmaya başlayabilirler.
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında kayıtlı öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemek üzere 28.07.2023 tarih ve 340 sayılı Senato Kararı "Önceki Öğrenmenin Tanınması Yönergesi" kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yönerge;
* Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere muafiyet sınavı yolu ile tanınması,
* İş yeri ve staj deneyimlerinin program derslerinin yerine sayılmak üzere portfolyo değerlendirme suretiyle tanınması,
* Özel ilgileri doğrultusunda akredite olmuş kurumlardan aldıkları sertifikaların kredilendirilmesini kapsamaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin lisans derecelerini alabilmeleri için ders planında yer alan toplam 240 AKTS karşılığı dersi başarı ile vermiş olmaları, 60 iş günü meslek stajlarını, staj raporlarını ve staj sunumlarını yapmış olmaları ve bitirme projelerini başarı ile vermiş olmaları gerekmektedir.
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
Öğrenciler, her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %50 (dönem içinde ders sorumlusu ara sınav katkısını, ödev, proje, sunum... gibi çalışmalara dağıtabilir), yarı yıl sonu sınavının katkısı %50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve yarı yıl sonu sınavında 45 puan alma zorunluluğu vardır. Öğrenciler her yarı yılın sonunda, o yarı yıla ait başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
MEZUNİYET ŞARTLARI  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedirler veya girişimci olabilmektedirler. Ayrıca endüstri mühendisleri, sektörel olarak hem imalat sanayinde hem de tüm hizmet sektörlerinde çalışma imkanlarına sahiptirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan endüstri mühendisleri ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla üniversitemizde veya diğer üniversitelerde endüstri mühendisliği alanında veya endüstri mühendisliği alanından öğrenci kabul eden bölümlerde yüksek lisans veya doktora programlarında öğrenim görebilirler.
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adresi
Telefonu: 3773824
Belge Geçer: 0(462) 325 64 82
E-Postaendustri@ktu.edu.tr
Web Adresihttp://www.ktu.edu.tr/endustri
BÖLÜM OLANAKLARI  
Endüstri Mühendisliği Bölümü, Makina Mühendisliği Bölümü ile aynı binanın 14 dersliğini, malzeme laboratuvarını ve bilgisayar laboratuvarını ortak olarak kullanmaktadır.