Türkçe | English
SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/baltekmuh
Tel: +90 0462 7522805
SDBF
SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

BTM4003Deniz Memelileri2+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüBALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim Sistemi
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Erol ÇAPKIN
Diğer Öğretim ÜyesiProf.Dr.Erol Çapkın
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Deniz ekosisteminde top predatörler olan deniz memelileri (Cetacea) aynı zamanda anahtar türler olarak değerlendirilmektedir. Bu türlerin tanınması, biyolojileri, ekolojileri ve dağılımları ile, balıkçılık aktiviteleri, turizm ve deniz kirliliği etkileşimlerinin öğrenilmesi.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlama, uygun yöntem ve modelleme çalışmaları ile çözme becerisinin kazanılması1,61,
ÖK - 2 : Sürdürülebilirlik, çevre, etik, sağlık ve ekonomik sorunlar gibi gerçekçi koşullar altında birden çok bileşeni olan su ekosistemleri ve bileşenleri ile ilgili olan sorunların çözümüne yönelik sistem tasarımı ve uygulama becerisinin kazanılması7,121,
ÖK - 3 : Disipline özgü mühendislik problemlerinin incelenebilmesi için veri toplama, deney tasarlama, deney yapma ve sonuçları değerlendirme becerisi16,171,
ÖK - 4 : Proje yönetimi, risk ve emniyet yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi ve beceri; girişimcilik, yenilikçilik ve farkındalık anlayışına sahip olma8,121,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Deniz memelilerinin sınıflandırılması, Setolojinin tarihsel gelişimi, deniz memelisi türlerinin özellikleri ve dağılımları, hayat hikayeleri, cetacea familyalarına ait türlerin tayin edilmesi, Akdeniz havzasındaki Cetacea türleri, Türkiye denizlerinde Cetacea türleri, deniz memelileri araştırma yöntemleri, deniz memelilerinde nekropsi, deniz memelilerinde davranış özellikleri, deniz memelilerinin akustik özellikleri, deniz memelisi populasyonlarını tehdit eden etkenler ve deniz memelilerinin korunması, Uluslararası anlaşmalar, Deniz kirliliği, Balıkçılık, turizm, şehirleşme vb. insan kaynaklı aktiviteler ile etkileşimleri.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Giriş, Deniz memelilerinin sınıflandırılması
 Hafta 2Akdeniz'de ve Türkiye kıyılarında yaşayan deniz memelisi türleri
 Hafta 3Critically endangered" Akdeniz Foku ve hayat hikayesi
 Hafta 4Deniz memelileri populasyonlarını etkileyen tehditler
 Hafta 5Deniz memelilerinin anatomisi, deniz memelilerinin evrimi
 Hafta 6Deniz memelilerinde dalış, beslenme, üreme
 Hafta 7Yunus mide içerikleri, yaş tayini
 Hafta 8Ara sınav (Vize)
 Hafta 9Balina ve yunuslarda sosyal yapı ve davranış
 Hafta 10Deniz memelileri araştırma yöntemlerine giriş, deniz memelileri gözlemi
 Hafta 11Balina ve yunusların akustik özellikleri, Pasif Akustik İzleme İstasyonu
 Hafta 12Deniz memelileri iskelet sistemleri
 Hafta 13Deniz memelilerinin korunması, ulusal ve uluslararası Mevzuat
 Hafta 14Deniz memelilerinin nekropsisi
 Hafta 15
 Hafta 16
 
Ders Kitabı / Malzemesi
 
İlave Kaynak
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 25/11/2023 1 50
Dönem sonu sınavı 16 15/01/2024 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Arasınav için hazırlık 1 2 2
Arasınav 1 2 2
Toplam Çalışma Yükü46