Türkçe | English
TIP FAKÜLTESİ / GENEL TIP BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM) - %30 İngilizce
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/med
Tel: +90 0462 3775405
TIPF
TIP FAKÜLTESİ / GENEL TIP BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM) - %30 İngilizce
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

AITB193Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi4+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüGENEL TIP BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiUzaktan Eğitim
Dersin Süresi14 hafta - haftada 4 saat teorik
Öğretim Üyesi--
Diğer Öğretim ÜyesiProf. Dr. Uğur ÜÇÜNCÜ, Öğr. Gör. Veysel USTA, Öğr. Gör. Semra ÖZEN, Öğr. Gör. Aziz AŞAN
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
İnkılâp ve benzeri kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışını hazırlayan sebepler, I. Dünya Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını hazırlayan sebepler, Mondros Mütarekesi ve sonrasında Anadolu'nun işgali üzerine başlayan ulusal uyanış, Atatürk'ün kişiliği ve Samsun'a çıkış, Milli Mücadele'ye hazırlık dönemi (kongreler, T.B.M.M.'nin açılışı) ve savaşlar dönemi, Saltanatın kaldırılması. Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyet'in ilanı anlatılır ve kavratılır. Atatürk Devrimleri ve Atatürkçü Düşünce sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında doğru bilgiler vermek, Türk gençliğini Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirilir.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : inkılâp ve benzeri kavramların temel özelliklerini, amaçlarını ve birbirleriyle ilişkilerini anlarlar.31,
ÖK - 2 : Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışına yol açan iç ve dış nedenler hakkında temel bilgiler öğrenirler.31,
ÖK - 3 : Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkılmaktan kurtarmak için yapılan yenilik hareketlerinin, başarısız olma nedenlerini anlarlar.31,
ÖK - 4 : I.Dünya Savaşı sonunda Osmanlı imp.'nun çöküşü ve ülkemizin işgali karşısında Türk Milleti'nin Atatürk'ün önderliğinde başlattığı uyanışın önemini anlarlar.31,
ÖK - 5 : Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri'ni yürekten benimseme ve savunma düşüncesini anlarlar.31,
ÖK - 6 : bu konularla ilgili çeşitli yazılı ve görsel kaynak, materyal ve dökümanları tanıma, kullanma ve uygulama becerileri kazanırlar.31,
ÖK - 7 : Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak için yaptığı siyasal, sosyal, ekonomik, hukuk, eğitim ve kültür alanlarındaki atılımlarının önemini anlarlar.31,
ÖK - 8 : Atatürk'ün izlediği bağımsız ve onurlu dış politikanın önemini kavrayıp aynı düşünce ve davranışlara sahip olurlar. Atatürk'ün yurtta barış dünyada barış ilkesiyle, barış ve istikrarı koruma ve sürdürme bilinci kazanırlar.31,
ÖK - 9 : Atatürk İlkelerinin anlamı, önemi ve hedeflerini kavrayıp benimseyerek, bu ilkelerin yürekten savunucusu olma bilincine sahip olurlar.31,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı (XIX Yüyıl) . Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in Samsun'a çıkışı ve Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisi'nin Açılışı, TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, Kütahya - Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki Antlaşmalar, Lozan Barış Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması, Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik) . Bütünleyici İlkeler.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1İnkılâp ve İnkılâpla ilgili Kavramlar. Devlet ve Unsurları , Tekâmül, Islahat, Hükümet Darbesi, İhtilâl, İnkılâp
 Hafta 2Türk İnkılâbını hazırlayan nedenler. Osmanlı Devleti'nin yıkılışı, iç nedenler Dış nedenler
 Hafta 3Osmanlı Devleti'nin jeopolitik durumu nedeniyle karşılaştığı tehditler Osmanlı Devleti'nde yenilik hareketleri. Tanzimat öncesi ıslahatlar
 Hafta 4Tanzimat Fermanı , Islahat Fermanı, I. Meşrutiyet , II. Meşrutiyet
 Hafta 5Osmanlı Devleti'nin son döneminde fikir Akımları ( Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık,Türkçülük.) İttihat ve Terakki Partisi'nin iktidara gelmesi. 31 Mart Olayı
 Hafta 6Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri ve Savaşın başlaması
 Hafta 7Osmanlı Devleti'nin Savaşa katılması ve Savaştığı Cepheler, Cepheler ve Sonuçları
 Hafta 8Osmanlı Devleti'ni Paylaşım antlaşmaları (Boğazlar Ant, Londra Ant, Sykes Picot Ant, St. Jean de Mauirenne Ant.) I. Dünya Savaşı'nın sona ermesi, Ermeni olayları, Mondros Ateşkes Antlaşması
 Hafta 9Ara Sınav
 Hafta 10Ulusal Mücadele dönemi, İşgaller karşısında Ulusun ve Ülkenin durumu Cemiyetler ve Faaliyetleri
 Hafta 11Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a gelişi ve duruma bakışı, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı. Mustafa Kemal Paşa'nın Havza'daki Faaliyetleri, Amasya Genelgesi
 Hafta 12Erzurum Kongresi ve önemi, Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri Sivas Kongresi ve önemi, Ulusal Mücadele döneminde diğer kongreler
 Hafta 13Amasya Görüşmeleri, Sivas'ta komutanlarla yapılan toplantı. Temsil Heyeti'nin Ankara'ya gelişi. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin toplanması, Misak-ı Milli
 Hafta 14Amasya Görüşmeleri, Sivast'a komutanlarla yapılan toplantı. Temsil Heyeti'nin Ankara'ya gelişi. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi?nin toplanması, Misak-ı Milli
 Hafta 15T.B.M.M'ye karşı ayaklanmalar
 Hafta 16Türkiye'yi Paylaşma Tasarıları
 Hafta 17Dönem Tatili
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Mumcu, A., Özbudun, E., Feyzioğlu, T., Ülken, Y., Çubukçu, A. 1992; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları, Ankara.
2Atatürk, M. K., 2005; Nutuk, Alfa Yayınları, İstanbul.
 
İlave Kaynak
1Alpargu, M., Özçelik, İ., Yavuz, N., 2003; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık,Ankara.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 20/12/2021 30 50
Dönem sonu sınavı 35 13/06/2022 30 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 2 15 30
Sınıf dışı çalışma 1 15 15
Laboratuar çalışması 0 0 0
Arasınav için hazırlık 5 1 5
Arasınav 2 1 2
Uygulama 0 0 0
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje 0 0 0
Kısa sınav 0 0 0
Dönem sonu sınavı için hazırlık 6 1 6
Dönem sonu sınavı 2 1 2
Diğer 1 0 0 0
Diğer 2 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü60