Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/kamuyonetimi
Tel: +90 0462 3772915
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

IKT1000Mikro İktisat3+0+0AKTS:5
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüKAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim Sistemi
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDr. Öğr. Üyesi Selim Koray DEMİREL
Diğer Öğretim Üyesi
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : mikro ekonomik terminolojiyi öğrenebilirler.1,2
ÖK - 2 : firma ve tüketiciler için maksimizasyon teorilerini uygulayabilirler.1,2
ÖK - 3 : mikro ekonomik problemler için çeşitli çözüm tekniklerini kullanabilirler.1,2
ÖK - 4 : iktisadi modelleri gerçek dünya uygulamalarına entegre edebilirler.1,2
ÖK - 5 : piyasaların nasıl çalıştığını anlayabilecek ve bunu tüketici ve firmaların refahına nasıl yansıdığını tespit edebilirler.1,2
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Maliyetler, maliyet kavramları, kısa ve uzun dönem ayrımı,maliyet eğrileri, maliyet eğrilerindeki kaymalar
 Hafta 2Tam rekabet piyasasında firmalar, piyasa yapısı, marjinal gelir, ortalama gelir, toplam gelir,kısa dönemde firma ve endüstri dengesi, kısa dönem firma ve endüstri arzı
 Hafta 3Tam rekabet piyasasında firmalar,uzun dönemde firma dengesi, sabit maliyetli endüstriler, artan ve azalan maliyetli endüstriler, uzun dönem arz esnekliği
 Hafta 4Monopol, monopolün nedenleri, monopolcünün talebi, monopolcünün gelirleri, kısa dönemde denge, uzun dönemde denge
 Hafta 5Monopol, fiyat farklılaştırılması, monopollerin düzenlenmesi, monopol ve tam rekabetin karşılaştırılması
 Hafta 6Oligopol, tanım, nedenleri, sınıflandırılması, Cournot modeli, Edgeworth modeli, Chamberlin modeli,Sweezy modeli, dirsekli talep eğrisi
 Hafta 7Oligopol, Bertrand modeli, Stackelberg modeli, oyun teorisi, fiyat liderliği, yeni firmaların girişi
 Hafta 8Monopollü rekabet,tanım,monopollü rekabette talep eğrisi, kısa dönemde denge, uzun dönemde denge, mononopollü rekabetle tam rekabetin karşılaştırılması, monopollü rekabette monopolün karşılaştırılması
 Hafta 9ara sınav
 Hafta 10Üretim faktörleri piyasası, tam rekabet piyasasında faktör talebi, eksik rekabet piyasında faktör talebi, faktör talebinin fiyat esnekliği,faktör arzı
 Hafta 11Üretim faktörleri piyasası, faktör piyasasında denge, rant kavramı, rant benzerleri, ücret farklılıkları
 Hafta 12Refah ekonomisi ve genel denge,optimal faktör kullanımı, optimal kaynak dağılımı için gerekli şartlar, Edgeworth Kutusu, Pareto etkin dağılım, sözleşme eğrisi, en iyi ikinci teori, kısa sınav
 Hafta 13Refah ekonomisi ve genel denge, tam rekebet ve ekonomik etkinlik
 Hafta 14Belirsizlik ve asimetrik bilgi, riskten kaçınma, riski azaltmanın metodları, bilgi ve piyasa dengesi, bilgi ve ekonomik etkinlik
 Hafta 15Dışsallılar ve kamu malları, dışsallıkların tanımlanması,dışsalıklar ve dağılımda etkinlik, pazarlık ve Coase teoremi, kamu malları, kamu malları ve piyasa başarısızlığı
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Ünsal, E.M. 2020; Mikro İktisat, Murat Yayıncılık, 11.Baskı, Ankara
2Dinler, Z. 2020; Mikro İktisat, Ekin Kitabevi, 30. Baskı, Bursa
3Yalta, A. Y. ve Yalta A.T. 2021; Genişletilmiş 4. Baskı, Modern Mikro Ekonomiye Giriş, Adres Yayınları, Ankara
 
İlave Kaynak
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 04/2024 50
Dönem sonu sınavı 16 06/2024 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 6 14 84
Arasınav için hazırlık 10 1 10
Arasınav 1 1 1
Dönem sonu sınavı için hazırlık 12 1 12
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Toplam Çalışma Yükü150