Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/kamuyonetimi
Tel: +90 0462 3772915
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

MLY4004Maliye Politikası3+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüKAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Levent Yahya ESER
Diğer Öğretim ÜyesiProf. Dr. Birol KARAKURT
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Bu dersin amacı öğrencilere maliye politikası uygulamaları hakkında genel bilgiler vermek ve ekonomik büyüme ve istikrarın sağlanmasında maliye politikasından nasıl yararlanıldığını açıklamaktır.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : maliye politikasına ilişkin temel kavramları tanımlayabilecek21,
ÖK - 2 : genişlemeci ve daraltıcı maliye politikasının farklılıklarını açıklayabilecek21,
ÖK - 3 : Maliye politikasının ekonomik ve sosyal açıdan değişik etkilerini öngörebilecek21,
ÖK - 4 : maliye politikalarının ekonomik sorunlara karşı nasıl kullanılabileceğini öğrenebilecek21,
ÖK - 5 : maliye politikası ile siyasal yaklaşımlar arasındaki ilişkiyi özetleyebilecek21,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Maliye politikası: Bazı tanımlamalar, amaçlar ve araçlar, maliye politikasının etkileri. Maliye politikasının etkinliği üzerine tartışmalar: Klasik yaklaşım, Keynesyen Yaklaşım, Monetarist yaklaşım, Arz-Yanlı yaklaşım, Yeni Klasik yaklaşım ve Yeni Keynesyen yaklaşım. Maliye politikası ve milli gelir dengesi: çarpan-hızlandıran modeli, gelir çarpanı, harcama çarpanı, denk bütçe çarpanı. Açık ve kapalı ekonomide para ve maliye politikalarının nispi etkinliği. Ekonomik istikrarın sağlanmasında aktif/otomatik ve iradi maliye politikası. Enflasyon ve maliye politikası. Durgunluk ve maliye politikası: durgunluğun nedenleri, durgunluğa karşı maliye politikası. Stagflasyon ve maliye politikası. Bütçe açığı problemi ve maliye politikası. Maliye politikası ve ekonomik gelişmenin sağlanması. Ekonomik istikrar ve maliye politikası: Türkiye örneği.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Maliye Politikası ve İktisat Politikası ile İlişkisi
 Hafta 2Maliye Politikasının Amaçları ve Araçları İktisat Politikasının Amaçları ve Maliye Politikası
 Hafta 3İktisadi Düşünceler ve Maliye Politikası-I Maliye Politikasının Keynesyen ve Klasik Açıklamaları Monetarizim ve Maliye Politikası
 Hafta 4İktisadi Düşünceler ve Maliye Politikası-I Maliye Politikasının Keynesyen ve Klasik Açıklamaları Monetarizim ve Maliye Politikas
 Hafta 5Milli Gelir ve Maliye Politikası Maliye Politikası Çarpanları Denk Bütçe Çarpanı
 Hafta 6Maliye Politikasının Etkinliği ve Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Maliye Politikası IS ve LM Eğrileri IS ve LM Eğrilerindeki Değişim (Mali ve Parasal Genişleme)
 Hafta 7Maliye Politikası Uygulama Yöntemleri İradi Maliye Politikası (Mali Genişleme) Maliye Politikasının Sınırlamaları Otomatik Stabilizatörler
 Hafta 8Enflasyon ve Maliye Politikası: Enflasyonun Maliyeti
 Hafta 9Ara sınav
 Hafta 10Durgunluk ve Maliye Politikası: Maliye Politikasının Dışlama Etkisi ve Uyarıcı Etkisi
 Hafta 11Stagflasyon ve Maliye Politikası: Enflasyon ve İşsizlik
 Hafta 12Bütçe Açığı ve Maliye Politikası Bürçe Kısıtı ve Kamu Maliyesi Mali Sürdürülebilirlik ve Mali Ödemegücü Türkiye'de Bütçe Açıkları ve Türkiye'nin Mali Pozisyonu
 Hafta 13Mali Disiplin ve Maliye Politikası
 Hafta 14Maliye Politikası ve Gelir Dağılımı Dağıtımsal Adalet ve Maliye Politikası Kamu Müdahalesi ve Gelirin Yeniden Dağıtımı
 Hafta 15Maliye Politikası ve Ekonomik Kalkınma Maliye politikası ve Büyüme Türkiye'de Kamu Maliyesi ve Ekonomik Kalkınma
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Pınar, A., 2021; Maliye Politikası, Doruk Kitabevi. 11. Baskı, Ankara
 
İlave Kaynak
1Ulusoy, A. 2018; Maliye Politikası, Umuttepe Yayınları,10. Baskı, Trabzon
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 04/2024 1 50
Dönem sonu sınavı 16 06/2024 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 3 14 42
Arasınav için hazırlık 6 2 12
Arasınav 1 1 1
Dönem sonu sınavı için hazırlık 11 2 22
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Toplam Çalışma Yükü120