Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/kamuyonetimi
Tel: +90 0462 3772915
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KAM4014Kent Ekonomisi3+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüKAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Muhammed Yunus BİLGİLİ
Diğer Öğretim Üyesi
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Dersin amacı kentleşme ve üretim süreçleri arasındaki ekonomik ilişkileri değerlendirmek ve bu yaklaşımla, kentleşmenin ekonomik boyutlarının ele alınmasıdır.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Kentleşmenin ekonomik boyutlarını kavrar.81
ÖK - 2 : Ekonomik sektörlerin kentsel ilişkilerini kavrar.81
ÖK - 3 : Kentsel faaliyetlerin iktisadi kalkınmaya etkilerini analiz edebilir.81
ÖK - 4 : Küreselleşmenin kentleşme üzerindeki ekonomik etkisini analiz edebilir.81
ÖK - 5 : Kentsel rant teorileri ile ilgili çıkarımlarda bulunabilir. 81
ÖK - 6 : Kentsel dönüşüm süreçlerinin ekonomik analizini yapabilir. 81
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Kentleşme sürecinin ekonomik özelliklerinin tartışılması, mekansal yatırımların sermaye birikimindeki yerini tespit edilmesi ve ekonomik faaliyetlerin kent üzerine etkilerinin incelenmesidir.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Kent ve Kentleşme Olgusu, Kuramlar Yaklaşımlar
 Hafta 2Kentsel Alanların Ekonomik Temelleri
 Hafta 3Alan Kullanımı ve Kentsel Planlama
 Hafta 4Arazi Kullanım Planlaması
 Hafta 5Toplanma Ekonomileri ve İşletmelerin Yer Seçim Kararları
 Hafta 6Kentsel Boyut ve Ölçek Ekonomisi İlişkisi
 Hafta 7Kentsel Yapı Kuramları
 Hafta 8Kentlerin Büyüme Süreci ve Optimal Kent Ölçeği
 Hafta 9Arasınav
 Hafta 10Rant Kuramları
 Hafta 11Kentiçi Yerleşim ve Rant Kavramları
 Hafta 12Yönetim ve Kent Sistemi
 Hafta 13Kent Sisteminin Ekonomik Verimliliği
 Hafta 14Konut Sorunu
 Hafta 15Konut Politikası ve Gecekondu
 Hafta 16Final Sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Ertürk, H., Sam, N. 2016; Kent Ekonomisi, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.
 
İlave Kaynak
1Kılınçaslan, İ. 2010; Kent Ekonomisi, Ninova Yayınları, İstanbul.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 06/04/2024 50
Dönem sonu sınavı 16 20/05/2024 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 3 14 42
Arasınav için hazırlık 6 2 12
Arasınav 1 1 1
Dönem sonu sınavı için hazırlık 11 2 22
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Toplam Çalışma Yükü120