Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/kamuyonetimi
Tel: +90 0462 3772915
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KAM3012Demokrasi Teorileri3+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüKAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDr. Öğr. Üyesi Yılmaz BAYRAM
Diğer Öğretim ÜyesiProf. Dr. Mustafa Çağatay OKUTAN
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Bu dersin amacı; öğrencilere demokrasi teorileri hakkında bilgi vermektir.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Temel kavramlara ve teorik perspektiflere hakim olmak.6,81,
ÖK - 2 : Demokrasinin felsefi ve entelektüel temellerine ilişkin bilinç sahibi olmak.6,81,
ÖK - 3 : Siyasal geleneğin bazı düşünürlerini incelemek.6,81,
ÖK - 4 : Siyasal ve sosyal meseleleri analiz edebilmek.6,81,
ÖK - 5 : Demokratik sorunlar hakkında yeni fikirler geliştirebilmek.6,81,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Bu ders demokrasi teorilerine giriş niteliğindedir. Demokrasi teorilerini anlamada gerekli olan genel kavramlar üzerinde odaklanılmaktadır. Bu derste çoğulcu demokrasi, sosyal demokrasi, katılımcı demokrasi, radikal demokrasi gibi demokrasi teorileri anlatılmaktadır. Diğer yandan demokrasi teorilerine öncülük eden isimler incelenmektedir.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Demokrasi nedir?
 Hafta 2Demokrasinin fikri temelleri.
 Hafta 3Neden demokrasi?
 Hafta 4Antik Yunan Demokrasisi, Platon ve Aristotales.
 Hafta 5Antik demokrasiden modern demokrasiye.
 Hafta 6Modern demokrasinin temelleri.
 Hafta 7Demokrasi ve insan hakları.
 Hafta 8Demokrasi ve siyasal kültür.
 Hafta 9Arasınav.
 Hafta 10Demokrasi teorileri.
 Hafta 11Demokrasi teorileri.
 Hafta 12Demokrasi teorileri.
 Hafta 13Demokrasi teorileri.
 Hafta 14Türkiye demokrasisi üzerine tartışmalar.
 Hafta 15Türkiye demokrasisi üzerine tartışmalar.
 Hafta 16Dönem sonu sınavı.
 
Ders Kitabı / Malzemesi
 
İlave Kaynak
1Schmidt, M. G. 2002; Demokrasi Kuramlarına Giriş, Vadi Yayınları, Ankara.
2Dahl, R. A. 2001; Demokrasi Üstüne, Phoenix Yayınevi, Ankara.
3Beetham, D. 2003; Demokrasi ve İnsan Hakları, Liberte yayınları, Ankara.
4Yılmaz, A. 2000; Modern Demokrasi, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara.
5Touraine, A. 2000; Demokrasi Nedir, Yapı kredi Yayınları, İstanbul.
6Sartori, G. 1996; Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, Yetkin Yayınları, Ankara.
7Dahl, R. A. 1993; Demokrasi ve Eleştirileri, Türk Siyasi İlimler Derneği ve Türk Demokrasi Vakfı Ortak Yayını, Ankara.
8Uygun, O. 2017; Demokrasi: Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar, 3. bs., Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 04/2024 1 50
Dönem sonu sınavı 16 06/2024 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 3 14 42
Laboratuar çalışması 0 0 0
Arasınav için hazırlık 6 2 12
Arasınav 1 1 1
Uygulama 0 0 0
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje 0 0 0
Kısa sınav 0 0 0
Dönem sonu sınavı için hazırlık 11 2 22
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Diğer 1 0 0 0
Diğer 2 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü120