Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/kamuyonetimi
Tel: +90 0462 3772915
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KAM2014Kent Tarihi ve Kentleşme3+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüKAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Suna ERSAVAŞ KAVANOZ
Diğer Öğretim ÜyesiProf. Dr. Abdulkadir TOPAL Arş.Gör.Dr. Nisa ERDEM
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Kentlerin ortaya çıkışını, kenti ve kentleşmeye dair süreci, sorunları ve sonuçları ortaya koyarak günümüz kentleri ve kentleşmesi hakkında genel bir çerçeve çizebilmek ve öğrencilerin kent ve kentleşmeye dair gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak, gelişmeleri değerlendirebilme yeteneği kazandırabilmektir.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Kentlerin doğuşu ve uygarlık ilişkisini kavrar.1,21,
ÖK - 2 : Tarihin farklı dönemlerinde kentleşmeyi belirleyen ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri kavrar.1,21,
ÖK - 3 : Kent ve kentleşmeye dair kavramları kavrar.1,21,
ÖK - 4 : Kentleşme sürecine dair yaklaşımları kavrar.1,21,
ÖK - 5 : Farklı kültürlerde kentlerin doğuşunu kavrar.1,21,
ÖK - 6 : Kent kuramları hakkında bilgi sahibi olur.1,21,
ÖK - 7 : Küreselleşme ve kent ilişkisini yorumlayabilecek bilgiye sahip olur.1,21,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Dersin içeriğini tarihsel süreçte kentlerin ortaya çıkışı, kent tanımları, Dünyada ve Türkiye'de kentleşme süreci, kent kuramları, kentsel planlama, konut politikaları, kentsel toprak politikaları oluşturmaktadır.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Kentlerin Doğuşu
 Hafta 2Kentlerin Tarihsel Gelişimi
 Hafta 3Kent Nedir, Özellikleri, Sınıflandırılması
 Hafta 4Ortaçağ Kentleri
 Hafta 5İslam Kentleri, Orta Asya Kentleri
 Hafta 6Sanayi Kenti
 Hafta 7Kentleşme ve Temel Özellikleri
 Hafta 8Dünya'da ve Türkiye'de Kentleşme
 Hafta 9Arasınav
 Hafta 10Kent Kuramları
 Hafta 11Küreselleşme ve Kent
 Hafta 12Kentsel Toprak Politikası ve Kentsel Planlama
 Hafta 13Konut Politikası
 Hafta 14Kentsel Sorunlar
 Hafta 15Kentsel Sorunlar
 Hafta 16Final sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
 
İlave Kaynak
1Şahin, Y. 2022; Kentleşme Politikası, Ekin Yayınevi, Bursa.
2Hout, J.-L., 2000; Kentlerin Doğuşu, İmge Kitabevi, Ankara.
3Benevolo, L., 2006; Avrupa Tarihinde Kentler, Literatür, İstanbul.
4Uğurlu, Ö., N.Ş. Pınarcıoğlu, A. Kanbak ve M. Şiriner 2010; Türkiye Perspektifinden Kent Sosyolojisi Çalışmaları, Örgün Yayınları, İstanbul
5Şengül, Tarık, 2001; Kentsel Çelişki ve Siyaset, İmge Kitabevi, Ankara
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 03/2024 1 50
Sunum 14
15
05/2024
Dönem sonu sınavı 16 06/2024 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 2 14 28
Arasınav için hazırlık 6 4 24
Arasınav 1 1 1
Dönem sonu sınavı için hazırlık 8 3 24
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Toplam Çalışma Yükü120