Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/kamuyonetimi
Tel: +90 0462 3772915
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

IKT3014Para Teorisi ve Politikası3+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüKAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDoç. Dr. İbrahim AL
Diğer Öğretim ÜyesiYok
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Para teorisi ve politikası konusunda öğrencilere lisans düzeyinde bilgi vermektir. Özellikle finansal kurumlar, merkez bankacılığı, para arzı artış mekanizması, para talebi teorileri, Faiz teorisi, para politikası ve uygulamaları parasal krizler gibi.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : parasal piyasalar, para teorisi ve politikası hakkında terimler ve temel kavramlar, temel yöntemler ve süreçler hakkında bilgi edineceklerdir.2,6
ÖK - 2 : parasal piyasaların işleyişi, para arzı tanımı ve belirleyicileri, para talebi teorileri; para poliıtikası amaçları,araçları ve parafiskal politikaları kavrayacaklardır.2,6
ÖK - 3 : MB ve mev. bnk. bilançoları yardımıyla para arzını paranın çoğalması, spekülatif para talebi; para pol. araçlarının kullanımını, parasal aktarım mekanizmasını ve parafiskal politikaları belirleyebileceklerdir.2,6
ÖK - 4 : para teorisi ve politikası yanında makroekonomide sunulan analiz tekniklerini kullanarak, herhangi bir ekonomi ve özellikle Türk ekonomisi'nde parasal ve reel kesim arasındaki etkileşim mekanizmalarını analiz edebilecekledir.2,6
ÖK - 5 : ekonomik istikrar tedbirleri ve para politikaları uygulayan kurumlar tarfından ulaşılan tecrübeleri elde edebileceklerdir.2,6
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Giriş: Niçin para konusunu çalışıyoruz? Para nedir? Paranın tanımı ve fonksiyonları. Mali sistem: Mali piyasalar; yapısı, araçları ve fonksiyonları; mali kurumlar. Türkiye'de mali sektör: Merkez bankası; mevduat bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları; banka dışı mali kurumlar: Sigorta şirketleri, kredi kooperatifleri vb. Para arzı: Para arzı tanımları ve merkez bankasının rolü; kaydi para artışı ve para azının artış mekanizması: Para çoğaltanı ve onu belirleyen etkenler. Para talebi: Paranın Miktar Teorisi: Değişim denklemi ve paranın dolaşım hızı (I. Fisher'in yaklaşımı) ; Cambridge yaklaşımı; Keynes'in Likidite Tercihi Teorisi; Friedman'ın Modern Miktar Teorisi; Neo Keynesyen para talebi teorileri; para talebine ilişkin ampirik deliller. Faiz teorisi. Para politikası: Para politikasının genel yapısı; para politikasının amaçları: Zorunlu karşılık oranı, reeskont oranı, açık piyasa işlemleri, faiz oranı, selektif kredi kontrolü. Para politikası stratejileri: Nominal çapanın rolü, döviz kuru hedeflemesi, parasal hedefleme, enflasyon hedeflemesi; Türkiye'de para politikası uygulamaları. Para ve maliye politikaları: Reel ve parasal kesimler; IS-LM analizi ve bunları kaydıran etkenler. Para politikasının etkileşim mekanizması, Parasal krizler.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Paranın anlamı, özellikleri, doğuşu ve çeşitleri
 Hafta 2Paranın fonksiyonları ve para arzı tanımları
 Hafta 3Mali Piyasaların fonksiyonları, temel yapısı ve mali piyasa araçları
 Hafta 4Mali aracılığın fonksiyonları, başlıca mali aracı kurumlar ve Türkiye'de mali kurumlar
 Hafta 5TCMB, Mevduat bankaları, İMKB, bankerler ve diğer mali kurumlar
 Hafta 6Para arzı tanımları ve merkez bankasının rolü (para arzının teorik tanımları ve TCMB para arzı tanımları)
 Hafta 7Para arzı artış süreci (mevduat, kredi ve para çoğaltanları)
 Hafta 8Para talebi teorileri (Neo-klasik Miktar Teorisi'nin Fisher ve Cambridge yorumu)
 Hafta 9Arasınav
 Hafta 10Modern Miktar Teorisi (Neo-klasik Okulun Chicago yaklaşımı) ve Keynesyen para talebi teorisi
 Hafta 11Para politikasının genel yapısı, amaçları ve araçları
 Hafta 12Para politikası stratejileri (döviz kuru hedefemesi, parasal hedefleme ve enflasyon hedeflemesi)
 Hafta 131923' ten günümüze Türkiye'de para politikası uygulamaları
 Hafta 14Para ve maliye politikası, reel ve parasal kesimler ve IS-LM analizi, para ve maliye politikalarının etkinsizliği sorunu (tam dışlama)
 Hafta 15Makroekonomik genel denge analizi: Değişik iktisat ekollerine göre aktarma mekanizması(Keynesyen ve Klasik sistemde genel denge analizi)
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Özyurt, H. 2015; Para Teorisi ve Politikası, Aksakal Kitabevi, Trabzon
 
İlave Kaynak
1Keyder, N. 2012; Para Teori-Politika-Uygulama, Seçkin Yayıncılık ve Dağıtım, Ankara
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 4/2024 50
Dönem sonu sınavı 16 6/2024 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 4 14 56
Arasınav için hazırlık 10 1 10
Arasınav 1 1 1
Dönem sonu sınavı için hazırlık 10 1 10
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Toplam Çalışma Yükü120