Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/kamuyonetimi
Tel: +90 0462 3772915
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KAM3005Kadın ve Siyaset3+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüKAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Pınar AYDOĞAN
Diğer Öğretim Üyesiyok
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Dersin amacı, kadın/cinsiyet kategorisi temelinde Türkiye'de siyasal düşüncenin yeniden yorumlanmasını/okunmasını yapmaktır.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : siyasal düşünce ve kadın konusunu tartışabilirler1,81,
ÖK - 2 : erken Cumhuriyet dönemi toplumsal cinsiyet politikalarını açıklayabilirler1,81,
ÖK - 3 : sosyalist/sol ve liberal düşünce geleneklerinde kadın temasını karşılaştırabilirler1,81,
ÖK - 4 : İslam ve kadın konusunu tartışabilirler1,81,
ÖK - 5 : milliyetçi yaklaşımlar ve kadın konusunu açıklayabilirler1,81,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Ders kapsamında, öncelikle genel olarak siyasal süreçlerde kadının yer alması konusundaki veriler incelenmekte daha sonra farklı ideolojilerin kadın kurgusu karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirilmektedir. Dersin içeriğini oluşturan alt başlıklar, siyasal düşünce ve kadın, erken Cumhuriyet dönemi toplumsal cinsiyet politikaları, sosyalist/sol ve liberal düşünce geleneklerinde kadın teması; İslam ve kadın; milliyetçi yaklaşımlar ve kadın olarak özetlenebilir.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Temel kavramlar (toplumsal cinsiyet, ataerkillik)
 Hafta 2Siyaset ve Kadın
 Hafta 3Osmanlı'da kadın hareketleri
 Hafta 4Kurtuluş Savaşı ve kadın
 Hafta 5Erken Cumhuriyet döneminde kadın
 Hafta 6Atatürk ve kadın
 Hafta 7Kadın ve milliyetçilik
 Hafta 8İslam ve kadın
 Hafta 9Ara Sınav
 Hafta 10Sosyalizm ve kadın
 Hafta 11Liberalizm ve kadın
 Hafta 12Demokrasi ve kadın
 Hafta 13kısa ödev-sunuş
 Hafta 14Kimlik ve kadın
 Hafta 15Siyasal partiler ve kadın
 Hafta 16final sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Yuval-Davis (2010), Cinsiyet ve Millet, İstanbul: İletişimYayınları
 
İlave Kaynak
1Kandiyoti, Deniz (2007) Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar, Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, 2. Basım, İstanbul: Metis Yayınları.
2Durakbaşa, Ayşe (2000) Halide Edip: Türk Modernleşmesi ve Feminism. İstanbul: İletişim Yayınları.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 19/11/2023 1 50
Dönem sonu sınavı 16 10/01/2024 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 3 14 42
Arasınav için hazırlık 6 2 12
Arasınav 1 1 1
Dönem sonu sınavı için hazırlık 11 2 22
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Toplam Çalışma Yükü120