Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/kamuyonetimi
Tel: +90 0462 3772915
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KAM2013Türk Parlemonto Tarihi3+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüKAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDr. Öğr. Üyesi Selçuk AKINCI
Diğer Öğretim ÜyesiYok
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Bu dersin amacı, devletin yasama, yürütme ve yargı erklerinden, temelde yasa yapma ve denetim işlevi gören organ olarak parlamentonun dünyada ve Türkiye'de tarihsel gelişimi, kurumsal yapısı ve işleyiş biçimi ile ilgili bilgiler vermektir. Konunun siyasal ve tarihsel yönünden çok hukuki ve işlevsel yönü ağırlıklıdır. Ancak genel yasama bilgisi dışında, devlet yönetimi ve siyasetin kalbi olarak yasama organının pratikte nasıl işlediği, parlamento uygulamalarının tarihsel ve siyasal kökeni Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerine öğretilmek istenmektedir.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Parlamenter rejimin tanımı, özellikleri ve başkanlık sisteminde yasama organıyla farklarını öğrenir1,21,
ÖK - 2 : Dünyada ve Türkiye'de parlamentonun gelişim tarihini öğrenir1,21,
ÖK - 3 : Yasama ve yasama organı ile ilgili temel bilimsel kavramları öğrenir1,21,
ÖK - 4 : Parlamentoların işleyişi ve çalışma düzeni hakkında bilgi sahibi olur1,21,
ÖK - 5 : Parlamentonun demokratik düzen içerisinde önemini kavrar1,21,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Parlamentonun dünyada ve Türkiye'de gelişim süreci, Türk parlamentoculuk hareketleri, yasama ile ilgili hukuki ve kavramsal çerçeve, TBMM'nin kurumsal yapısı, Genel Kurul, Başkanlık Divanı, Komisyonlar ve siyasi parti grupları ile ilgili temel bilgiler, TBMM'nin görev ve yetkileri ve bunları yerine getiriş biçimi, TBMM'nin hükumeti denetleme ve bilgi edinme araçları
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Demokrasi: Anlamı, tarihsel gelişimi ve uygulama biçimleri
 Hafta 2Yasama Organı: Parlamento. Terminoloji, İngiltere'de Parlamentonun doğuşu ve gelişimi
 Hafta 3İhtilalci yol: Fransa'da parlamentonun doğuşu ve gelişimi
 Hafta 4Osmanlıdan günümüze Türkiye'de parlamento
 Hafta 5Parlamentoların yapısı: Tek ve iki meclisli parlamentolar
 Hafta 6Yasama fonksiyonu ve yasama işlemi kavramları
 Hafta 7Çok Partili Yaşama Geçiş Sürecinde Seçim, Parlamento ve Yönetimde Dönüşüm Üzerine
 Hafta 8Türkiye'de Demokrat Parti Dönemi Parlamentolarının Analizi
 Hafta 9Ara Sınav
 Hafta 101960-1970 Dönemi Parlamentolarının Analizi
 Hafta 111970-1980 Dönemi Parlamentolarının Analizi
 Hafta 1212 Eylül (1980) Sonrası Parlamentolarının Analizi
 Hafta 131990'lar Parlamentolarının Analizi
 Hafta 142002-2011 Parlamentolarının Analizi
 Hafta 152011 Sonrası Parlamentoların Analizi
 Hafta 16Final
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1İba, Ş. 2020; Parlamento Hukuku, 7. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara
2Halıcı, Ş. 2013; Türkiye'de Demokrasi ve Parlamento Tarihi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir
3Gözler, K. 2015; Devletin Genel Teorisi, 6. Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa
 
İlave Kaynak
1Bakırcı, F. 2000; TBMM'nin Çalışma Yöntemi, İmge Kitabevi, Ankara
2Neziroğlu, İ. 2008; Türk Parlamento Hukukunun Temel Kavramları, Seçkin Yayıncılık, Ankara
3Arslan, K.O. 2018; Türk Parlamento Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 11/2023 35 50
Dönem sonu sınavı 16 01/2024 35 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Arasınav için hazırlık 4 7 28
Arasınav 1 1 1
Dönem sonu sınavı için hazırlık 5 8 40
Dönem sonu sınavı 2 1 2
Diğer 1 4 1 4
Diğer 2 3 1 3
Toplam Çalışma Yükü120