Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/kamuyonetimi
Tel: +90 0462 3772915
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KAM2009Siyaset Psikolojisi3+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüKAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Gülmelek DOĞANAY
Diğer Öğretim ÜyesiProf. Dr. M. Çağatay OKUTAN
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Bu derste psikolojik faktörler ile siyasal davranışın nasıl birbirini etkilediği incelenmektedir. Liderlik, siyasal toplumsallaşma, siyasal bilinç, kolektif davranış, seçim, yabancılaşma, isyan ve müzakere-arabuluculuk gibi kavramlar üzerinde odaklanmaktadır.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Temel kavramlara ve teorik perspektiflere hakim olmak.1,6
ÖK - 2 : Siyasal tercihlerinin temellerine ilişkin bilinç sahibi olmak.1,6
ÖK - 3 : Kişilik, sosyal bilinç ve toplumsal ilişkilerin siyasal davranışlar üzerindeki etkilerini anlamak.1,6
ÖK - 4 : Bunların siyasal tercihleri nasıl etkilediğini ve değiştirdiğini anlamak.1,6
ÖK - 5 : Çeşitli kavramların siyasal psikolojik temellerini anlamak.1,6
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Bu ders siyaset biliminin önemli kavramlarını karar verme süreci üzerindeki etkileri açısından ele almaktadır. Çevremizdeki siyasi dünyayı anlamak için yeni bir bakış açısı sağlayan bir araç olarak, kişilik, sosyal gruplar, medya, siyasal reklamlar, etnik gruplar arası ilişkiler, kurumsal meşruiyet, ideolojiler, yabancılaşma gibi kavramlar açısından yeni bir bakış açısı sunmaktadır.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Siyaset psikolojisi nedir? Siyaset Psikolojisinin konusu.
 Hafta 2Temel kavramlar.
 Hafta 3Davranışların siyasal ve psikolojik nedenleri.
 Hafta 4Siyasal kişiliğin öğrenilmesi ve oluşturulması.
 Hafta 5Siyasal toplumsallaşma.
 Hafta 6Siyasal toplumsallaşma ve değişim.
 Hafta 7Kişiliğin rolü ve liderlik.
 Hafta 8Karar verme sürecinde toplumsal grupların önemi.
 Hafta 9Arasınav.
 Hafta 10Kişilik, tutumlar ve kamuoyu.
 Hafta 11Tuttum değişikliği, iletişim ve medyanın rolü.
 Hafta 12Siyasal katılım ve psikolojik etkenler.
 Hafta 13Siyasal yabancılaşma.
 Hafta 14Ulusal kimlik, ırkçılık, aşırılık ve şiddet.
 Hafta 15Dönemin genel bir değerlendirmesi.
 Hafta 16Dönem sonu sınavı.
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Çetin, Halis. 2003; İnsan ve Siyaset: Siyasetin Psikolojik Temelleri, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 
İlave Kaynak
1Çevik, A., 2010; Politik Psikoloji, Dost Kitabevi, Ankara.
2Bilgin, N., 2005; Siyaset ve İnsan: Siyaset Psikolojisi Yazıları, Bağlam Yay, İstanbul.
3Volkan, Vamık D., 1993; Politik Psikoloji, A. Ü. Rektörlüğü Yayınları, Ankara.
4Turan, İlter. 1986; Siyasal Sistem ve Siyasal Davranış, Der yayınları, İstanbul.
5Lipset, S. Martin. 1986; Siyasal İnsan, Teori Yayınları, Ankara.
6Duverger, Maurice, 1998; Siyaset Sosyolojisi, Varlık Yayınları, İstanbul.
7Milburn, M., (1998); Sosyal Psikolojik Açıdan Kamuoyu ve Siyaset, İmge Kitabevi, Ankara.
8Alkan, Türker. 1979; Siyasal Toplumsallaşma, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
9Alkan, T.; Ergil, D., (1980); Siyaset Psikolojisi, Turhan Kitabevi, Ankara.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 11/2023 50
Dönem sonu sınavı 16 01/2024 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 3 14 42
Arasınav için hazırlık 6 2 12
Arasınav 1 1 1
Dönem sonu sınavı için hazırlık 11 2 22
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Toplam Çalışma Yükü120