Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/kamuyonetimi
Tel: +90 0462 3772915
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KAM2003Yönetim Bilimi3+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüKAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Abdullah UZUN
Diğer Öğretim ÜyesiDr. Öğr. Üyesi Emrah FİRİDİN
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Bu ders; öğrencilere yönetim bilimin temel kavramları, yönetim teorileri ve yöneticinin görevleri hakkinda genel bilgiler vermeyi amaçlar.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : yönetimi bilimiyle ilgili temel kavramları tanımlayabilecekler.1,21,
ÖK - 2 : kamu ve özel sektördeki örgütlerdeki faaliyetleri bu kavramlarla betimleyebilecekler.1,21,
ÖK - 3 : değişik yönetsel faaliyetlerde bu temel kavramları uygulayabileceğini gösterebilecekler.1,21,
ÖK - 4 : karmaşık yönetsel sorunların küçük parçalarını ayırt edebilme ve bunların bütünle ilişkisini, mümkünse, şekillerle gösterebilecekler.1,21,
ÖK - 5 : zayıf ve güçlü yanlarını da dikkate alarak bir örgütü yeniden yapılandırabilecekler.1,21,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Yönetim, yönetici ve örgüt kavramı, yöneticinin görevleri (plânlama, örgütlendirme, personel alma, yönlendirme, koordinasyon, denetleme ve bütçeleme, karar alma, iletişim),yönetim kuramları (klâsik yönetim kuramı, neo-klâsik yönetim kuramı, çağdaş yönetim kuramları, post-modern yönetim kuramları), yönetimde yeni kavram ve uygulamalar (Toplam Kalite Yönetimi, dış kaynak kullanma, kıyaslama, küçülme, personel güçlendirme, şebeke organizasyon, yalın örgüt, süreç mühendisliği, sanal örgüt).
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Yönetim, yönetici ve örgüt kavramları
 Hafta 2Yönetimin temel fonksiyonları
 Hafta 3Planlama
 Hafta 4Örgütleme
 Hafta 5Yönlendirme ve karar alma
 Hafta 6Liderlik ve motivasyon kuramları
 Hafta 7Kadrolama
 Hafta 8Koordine etme ve denetleme
 Hafta 9Arasınav
 Hafta 10Yönetim teorilerine giriş, klasik yönetim yaklaşımı
 Hafta 11Neoklasik yönetim yaklaşımı
 Hafta 12Durumsallık ve sistem yaklaşımı
 Hafta 13Post-modern yönetim kuramları (örgüt kuramları)
 Hafta 14Yönetimde güncel kavram ve uygulamalar-I
 Hafta 15Yönetimde güncel kavram ve uygulamalar-II
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Koçel, T. 2020; İşletme Yöneticiliği, Beta Basım, İstanbul
 
İlave Kaynak
1Şahin, Y.; Yönetimi Bilimi ve Türk Kamu Yönetimi, Ekin Yayınevi, Bursa
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 18/11/2023 1 50
Dönem sonu sınavı 16 09/01/2024 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 3 14 42
Laboratuar çalışması 0 0 0
Arasınav için hazırlık 7 2 14
Arasınav 1 1 1
Uygulama 0 0 0
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje 0 0 0
Kısa sınav 0 0 0
Dönem sonu sınavı için hazırlık 10 2 20
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Diğer 1 0 0 0
Diğer 2 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü120