Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/kamuyonetimi
Tel: +90 0462 3772915
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KAM1003Toplum Bilim3+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüKAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Gülmelek DOĞANAY
Diğer Öğretim ÜyesiProf. Dr. Hüseyin SAGOĞLU
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Sosyal bilimlerin tarihsel gelişimi ve sosyolojinin konusu hakkında öğrencilere bilgi vermektir.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : sosyolojinin, sosyal bilimler içindeki yerini ve temel kavramlarını tanımlayabilecekler1
ÖK - 2 : sosyal durumları açıklayabilecekler1
ÖK - 3 : sosyal olguları birbirleriyle ilişkilendirebilecekler1
ÖK - 4 : sosyal süreçlerin geleceğine ilişkin çıkarımda bulunabilecekler1
ÖK - 5 : sosyal olaylardan genel yargılar üretebilecekler1
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Sosyal bilimlerin tarihsel gelişimi, Sosyolojinin temel ilkeleri, bilim sosyoloji ilişkisi, sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi; sosyolojik araştırmanın metod ve mantığı, sosyal bilimlerde temel kuram ve kuramcılar, bilimsel yöntem ve teknik, sosyal yapı analizi, kültür, birey toplum ilişkisi, toplumsal yapı ve statü, toplumsal davranış kalıpları, toplumsal kurumlar, toplumsal denetim, nüfus ve toplumsal hareketlilik, toplumsallaşma süreci.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Sosyoloji ile ilgili temel kavramlar, Sosyoloji biliminin insan yaşamındaki Yeri
 Hafta 2Yapısı ve Genel Özellikleri İle Toplum
 Hafta 3Sosyolojinin Alt Dalları
 Hafta 4Sosyolojinin Yöntemi ve Araştırma Teknikleri
 Hafta 5Sosyolojinin Tarihçesi
 Hafta 6Modern Sosyolojinin Kurucuları (Simon, Comte, Marx...)
 Hafta 7Modern Sosyolojinin Kurucuları (Durkheim,Weber, Pareto...)
 Hafta 8Sosyolojide Yeni Yaklaşımlar
 Hafta 9Arasınav
 Hafta 10Kültür, Kültür Kalıpları
 Hafta 11Toplumsallaşma Süreci
 Hafta 12Aile Kurumu
 Hafta 13Ekonomi Kurumu
 Hafta 14Eğitim Kurumu
 Hafta 15Siyaset Kurumu
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Giddens, Anthony (2008), Sosyoloji, Kırmızı Yayınları, İstanbul.
 
İlave Kaynak
1Kumar, Krishan (1999) Sanayi Sonrası Toplumdan Post-modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, çev. Mehmet Küçük, Ankara: Dost Kitabevi.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 11/2023 50
Dönem sonu sınavı 16 01/2024 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 3 14 42
Arasınav için hazırlık 8 1 8
Arasınav 1 1 1
Dönem sonu sınavı için hazırlık 9 2 18
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Diğer 1 2 2 4
Diğer 2 2 2 4
Toplam Çalışma Yükü120