Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/kamuyonetimi
Tel: +90 0462 3772915
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

TDB1001Türk Dili - I2+0+0AKTS:2
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüKAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Uzaktan Eğitim
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiÖğretim Görevlisi Alper KILIÇOĞLU
Diğer Öğretim ÜyesiProf. Dr. Ülkü ELİUZ, Öğr. Gör. Alper Kılıçoğlu, Öğr. Gör. Osman DEMİRAYAK, Öğr. Gör. Güneş EKMEKÇİ AŞAN
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Öğrencilere, Türk dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak onlarda ulusal birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağlamaktır.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Yeryüzünde kullanılan dilleri ve Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yerini bilecek.5
ÖK - 2 : Türk Dilini iyice özümseyerek kendini ifade edebilecek ve toplumda kabul görebilecek.5
ÖK - 3 : Kendi anadillerini daha iyi anlayıp kullanabilecek.5
ÖK - 4 : Anadiline hakim olarak bilim ve bilgiyi daha iyi kullanabilecek.5
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi, cümle bilgisi; cümle çeşitleri, cümle tahlilleri.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Dil( Dil- Millet İlişkisi/ Dil-Kültür İlişkisi).
 Hafta 2Yeryüzündeki Diller.
 Hafta 3Kaynakları Bakımından Dil Aileleri. Yapı Bakımından Dil Grupları.
 Hafta 4Türk Dilinin Tarihi Devirleri. Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi.
 Hafta 5Eski Türkçe- Orta Türkçe- Yeni Türkçe- Modern Türkçe.
 Hafta 6Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları.
 Hafta 7Ses Bilgisi.
 Hafta 8Ses Bilgisi. Şekil Bilgisi- Kökler Ekler (Yapım ve Çekim Ekleri)
 Hafta 9Arasınav
 Hafta 10Anlam ve Vazifeleri Bakımından Kelimeler.
 Hafta 11Anlam Bilimi- Kelimede Anlam- Kelimeler Arası İlişkiler.
 Hafta 12Cümle Bilgisi- Kelime Gruplarının Özellikleri.
 Hafta 13Kelime Gruplarının Çeşitleri.
 Hafta 14Cümlenin Unsurları.
 Hafta 15Cümle Çeşitleri ve Cümle Tahlilleri.
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1İnce, Yılmaz ve diğerleri, 2006; Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Celebler Matbaacılık, Trabzon
 
İlave Kaynak
1Ergin, Muharrem Prof. Dr. 1986; Türk Dil Bilgisi, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul
2Eker, Süer. 2003; Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, Ankara
3Çotuksöken, Yusuf. 2001; Uygulamalı Türk Dili Cilt-1, Papatya Yayıncılık, İstanbul
4Çotuksöken, Yusuf. 2002; Uygulamalı Türk Dili Cilt-2, Papatya Yayıncılık, İstanbul
5Banguoğlu, Tahsin. 1974; Türkçenin Grameri, Baha Matbaası, İstanbul
6TDK Yazım Kılavuzu- Sözlük
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 09 29.11.2023 30 dakika. 50
Dönem sonu sınavı 16 17.01.2024 0.5 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 2 15 30
Sınıf dışı çalışma 1 15 15
Laboratuar çalışması 0 0 0
Arasınav için hazırlık 5 1 5
Arasınav 2 1 2
Uygulama 0 0 0
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje 0 0 0
Kısa sınav 0 0 0
Dönem sonu sınavı için hazırlık 6 1 6
Dönem sonu sınavı 2 1 2
Diğer 1 0 0 0
Diğer 2 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü60