Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/kamuyonetimi
Tel: +90 0462 3772915
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

IKT1005İktisada Giriş3+0+0AKTS:5
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüKAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDr. Öğr. Üyesi Selim Koray DEMİREL
Diğer Öğretim ÜyesiYRD. DOÇ. DR. YEŞİM DİNDAROĞLU,
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Öğrencilere giriş düzeyinde mikro ve piyasa ekonomisi bilgilerini vermek ve çeşitli ekonomik yaklaşımları analiz edebilecek yeteneklerini geliştirmektir.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : temel iktisadi kavram ve ilkeleri öğrenebilirler.1,21,
ÖK - 2 : iktisadi konular üzerine yapılan tartışmalara katılabilirler.1,21,
ÖK - 3 : piyasa mekanizmasının kaynak dağılımındaki rolünü analiz edebilirler.1,21,
ÖK - 4 : günlük dille anlatılan iktisadi olay ve sorunları iktisadi literatür diliyle açıklayabilirler.1,21,
ÖK - 5 : gerçek dünyayı daha iyi anlayabilmek için muhakeme uygulayabilirler.1,21,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
İktisat ilminin konusu, tanımı, iktisadi sistemler, ana kavramlar, iktisat ilminde kullanılan yöntemler ve iktisadi faaliyetlerin akımı, piyasa, talep, arz ve fiyat mekanizması, tüketici dengesi ve tüketici dengesindeki değişmeler, makro iktisada giriş
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1İktisadın temelleri, iktisatın tanımı,konusu,iktisadi sistemler,temel kavramlar,iktisatta kullanılan yöntemler
 Hafta 2Ekonomik problem,kıtlık ve tercih,fırsat maliyeti
 Hafta 3Talep, talep fonksiyonu, piyasa talebi eğrisi, gelirdeki değişme, malın fiyatındaki değişme, diğer malın fiyatının değişmesi, telafi edilmiş talep
 Hafta 4Arz, arz fonksiyonu, piyasa arz eğrisi
 Hafta 5Piyasa dengesi, denge fiyatı, talepteki kaymaların fiyata etkisi, arzdaki kaymaların fiyata etkisi
 Hafta 6Talep esnekliği, talebin fiyat esnekliği, talebin gelir esnekliği, talebin çapraz esnekliği
 Hafta 7Arz esnekliği
 Hafta 8Arz, talep ve esneklik uygulamaları
 Hafta 9Arasınav
 Hafta 10Fiyat kontrolleri
 Hafta 11Tüketici davranışları teorileri,fayda, azalan marjinal fayda kanunu, kardinal ve ordinal fayda, farksizlık eğrileri, farksızlık eğrilerinin özellikleri,marjinal ikame oranı, bütçe doğrusu
 Hafta 12Tüketici dengesi, tüketici dengesindeki değişmeler, kısa sınav
 Hafta 13Üretim teorisi, üretim fonksiyonları, toplam ürün, ortalama ürün, marjinal ürün, kısa dönemde optimal faktör bileşimi
 Hafta 14Eşürün eğrileri, teknik ikame oranı, üretimin ekonomik bölgesi, ölçeğin getirisi, faktör ikamesi, eş maliyet doğrusu, uzun dönemde optimal faktör bileşimi
 Hafta 15Ulusal gelirin hesaplanması, para, paranın fonksiyonları, para arzı, para talebi, uluslararası ekonomik ilişkiler
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Dinler, Z. 2012; Mikro İktisat, Ekin Kitabevi, 23. Baskı, Bursa
2Dinler, Z. 2011; İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, 17. Baskı, Bursa
 
İlave Kaynak
1Ünsal, E. M. 2005; Mikro İktisat, İmaj Yayıncılık, 6. Baskı, Ankara
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 11/2023 1 50
Dönem sonu sınavı 16 01/2024 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 5 14 70
Laboratuar çalışması 0 0 0
Arasınav için hazırlık 9 2 18
Arasınav 1 1 1
Uygulama 0 0 0
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje 0 0 0
Kısa sınav 0 0 0
Dönem sonu sınavı için hazırlık 9 2 18
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Diğer 1 0 0 0
Diğer 2 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü150