Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/kamuyonetimi
Tel: +90 0462 3772915
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KAM2001Yönetim Hukuku3+0+0AKTS:5
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüKAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim Sistemi
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiÖğretim Görevlisi Melike TUGARTİMUR
Diğer Öğretim ÜyesiDoç.Dr. Recep NARTER
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
İdare hukukuna ait kavramları öğretmek
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : idare hukukunda kullanılan terimleri tanımlayabilecekler1,2
ÖK - 2 : idare hukukunda kullanılan terimlerin devlet ve kişi üzerindeki etkisini belirleyebilecekler1,2
ÖK - 3 : hukuki terimleri hukuki ilişkilere uygulayabilecekler1,2
ÖK - 4 : hukuki uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak hukuk kurallarını ayırt edebilecekler1,2
ÖK - 5 : idare hukukunun toplumsal işlevini değerlendirebilecekler1,2
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
İdare, hukuk devleti, Türk idare hukukunun genel özellikleri, kamu hizmeti, idare teşkilatı, merkezi idare, mahalli idareler, idarenin yargısal denetimi, idari yargı sistemi, dava çeşitleri ve idari yargılama usulü hukuku, kamu personeli ve kamu malları, idari işlemler ve düzenleyici işlem yapma, sekülarizm ve hukuk devleti, sosyal devlet kavramı.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Yargı bağımsızlığı
 Hafta 2Yürütmenin düzenleyici işlem yapma yetkisi
 Hafta 3Bakanlar Kurulu
 Hafta 4Cumhurbaşkanı
 Hafta 5Yürütme organı
 Hafta 6İdare hukukunun önemli konuları
 Hafta 7İdarenin meşruluğu
 Hafta 8Ekonomik alana devletin müdahalesi
 Hafta 9 Ara Sınav
 Hafta 10Sosyal devlet kavramı
 Hafta 11Sekülarizm ve hukuk devleti
 Hafta 12Merkezi idare ve yerinden idare
 Hafta 13İdari sözleşmeler
 Hafta 14İdari işlemler
 Hafta 15İdari eylemler
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Gözler, K. 2018; İdare Hukuku Dersleri, Ekin Yayınları, Bursa.
 
İlave Kaynak
1Günday, M. 2002, İdare Hukuku, İmaj Yay., Ankara
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 09 11/2023 50
Dönem sonu sınavı 16 01/2024 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 6 12 72
Sınıf dışı çalışma 5 2 10
Laboratuar çalışması 0 0 0
Arasınav için hazırlık 10 1 10
Arasınav 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje 0 0 0
Kısa sınav 2 1 2
Dönem sonu sınavı için hazırlık 50 1 50
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Diğer 1 5 1 5
Diğer 2 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü150