Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/kamuyonetimi
Tel: +90 0462 3772915
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

IKT2009Makro İktisat3+0+0AKTS:5
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüKAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDoç. Dr. İbrahim AL
Diğer Öğretim ÜyesiProf. Dr. Adem KALÇA
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Öğrencilerin lisans düzeyindeki makroekonomik konuları anlayabilme becerisini geliştirmek
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : bazı temel iktisadi kavramları tanımlayabilirler.1,2
ÖK - 2 : makro iktisat teorisinin ilke ve yapısını anlayabilecek ve değerlendirebilirler.1,2
ÖK - 3 : iktisadi istikrarsızlığa karşı para ve maliye politikaları vasıtasıyla uygun hükümet politikaları formüle edebilirler.1,2
ÖK - 4 : güncel iktisadi olayları ve makro ekonomik sorunları analiz edebilirler.1,2
ÖK - 5 : para ve maliye politikalarının etkilerini göstermek amacıyla basit modeller kullanabilirler.1,2
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Milli muhasebe sistemi, reel ve nominal GSMH, enflasyon ve işsizlik, makro iktisadın mikro temelleri, para politikası, dışa kapalı ve dışa açık basit Keynesyen modeller, dışa kapalı ve dışa açık IS-LM modelleri, toplam talep-toplam arz modeli, konjonktürel dalgalanmalar teorileri, büyüme teorileri
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1İktisadi faaliyetlerin ölçülmesi, gayri safi yurtiçi hasıla(GSYİH), GSYİH hesaplamasının kuralları, reel ve nominal GSYİH, GSYİH deflatörü, diğer gelir ölçüleri
 Hafta 2Hayat pahalılığının ölçülmesi, fiyat endeksleri,tüketici fiyat indeksi, üretici fiyat indeksi, örtülü fiyat indeksi, enflasyon oranının ölçülmesi
 Hafta 3İşsizlik,işsizliğin ölçülmesi, işsizlik oranı, GSYİH ve Okun Kanunu
 Hafta 4Makro iktisadın mikro temelleri, tüketim, Keynes ve tüketim fonksiyonu, Fisher ve zamanlararası seçim, Modigliani ve yaşam döngüsü hipotezi, Friedman ve sürekli gelir hipotezi
 Hafta 5Makro iktisadın mikro temelleri,yatırım, sabit yatırım, konut yatırımı, stok yatırım
 Hafta 6Para arzı, paranın tanımı, paranın fonksiyonları, para arzının bileşenleri
 Hafta 7Para talebi,işlem, ihtiyat ve spekülasyon amacıyla talebi, para talebi teorileri
 Hafta 8Para politikası,para politikası araçları, para politikası stratejileri, maliye politikası, maliye politikası araçları
 Hafta 9Arasınav
 Hafta 10Keynesyen sistemler, basit Keynesian model, toplam talebin bileşenleri, denge gelir düzeyi, denge gelir düzeyindeki gelişmeler, çarpan, basit Keynesyen modelde ihracat ve ithalat
 Hafta 11Keynezyen sistemler, IS-LM modeli, para piyasasında denge ve LM eğrisi, mal piyasasında denge ve IS eğrisi, IS-LM'in birlikte incelenmesi, IS-LM modelinde denge, IS-LM modelinde para ve maliye politikası analizi
 Hafta 12Keynesyen sistemler, açık ekonomide para ve maliye politikası, Mundell-Fleming modeli, eksik sermaye mobilitesi, tam sermaye mobilitesi, kısa sınav.
 Hafta 13Keynesyen sistemler, toplam arz, toplam talep, ücret katılıkları, toplam arz toplam talep modelinde denge, toplam arz toplam talep analizi, toplam arz toplam talep eğrisinde kaymalar
 Hafta 14Konjonktürel dalgalanmalar teorileri, ekonomik dalgalanmalara giriş, toplam talep şokları, toplam arz şokları, konjonktürel dalgalanma modelinde para ve maliye politikaları
 Hafta 15Büyüme teorileri, sermaye birikimi, sermaye düzeyinin altın kuralı, nüfus artışı, Solow büyüme modeli, içsel büyüme teorisi
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Ünsal, M. Erdal. 2017; Makro İktisat, 11.Baskı, Murat Yayınları, Ankara
 
İlave Kaynak
1Dornbusch, R., Fischer, S., Startz, R. 2016; Makroiktisat, 12. Baskıdan Çeviri, Literatür Yayınları, İstanbul
2Berber, Metin. 2016; Makro İktisat, Celepler Yayın Dağıtım, Trabzon
3Acemoğlu, D., Laibson, D., List, J.A. 2016; Makroekonomi, Beta Yayınları, İstanbul
4Mankiw, N. G. 2010; Makroekonomi, 1. Baskı, Efil Yayınevi, Ankara
5Yalta, A. T., Yalta, A. Y. 2021; 3. Baskı, Adres Yayınları, Ankara.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 /11/2023 1 50
Dönem sonu sınavı 16 /01/2024 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 4 14 56
Arasınav için hazırlık 8 2 16
Arasınav 1 1 1
Dönem sonu sınavı için hazırlık 11 3 33
Dönem sonu sınavı 2 1 2
Toplam Çalışma Yükü150