Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/kamuyonetimi
Tel: +90 0462 3772915
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KAM3007Türk Siyasi Hayatı3+0+0AKTS:5
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüKAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim Sistemi
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDr. Öğr. Üyesi Yılmaz BAYRAM
Diğer Öğretim Üyesi
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Türk siyasal hayatının tarihsel arka planının bilincinde olabilecekler.1,31,
ÖK - 2 : Siyasal sorunları tasvir edebilecekler.1,31,
ÖK - 3 : Bugünü, geçmiş ile yorumlayabilecekler.1,31,
ÖK - 4 : Bugünü geçmişle karşılaştırabilecekler.1,31,
ÖK - 5 : Günümüz sorunları hakkında yeni fikirler geliştirebilecekler.1,31,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Osmanlı öncesi Türk devletlerinde siyasal yapı ve kurumlar.
 Hafta 2Osmanlı devletinde idari ve mali yapı, toprak sistemi, devlet yapısında bozulmalar ve ıslahat çabaları.
 Hafta 3III. Selim ve II. Mahmud'un reform çabaları, Tanzimat ve Islahat Fermanları.
 Hafta 4I. ve II. Meşrutiyet, İttihat ve Terakki Partisi (1908-18).
 Hafta 5Osmanlı son döneminde siyasal akımlar.
 Hafta 6Cumhuriyetin İlanı, Lozan Anlaşması, Tek Parti Dönemi.
 Hafta 7Çok partili hayata geçiş denemeleri, ulusal bütünleşme.
 Hafta 8Çok partili siyasal hayata geçiş.
 Hafta 9Arasınav.
 Hafta 10Demokrat parti dönemi.
 Hafta 1127 Mayıs askeri müdahalesi ve 1961 Anayasası.
 Hafta 121960'lı yıllarda seçimler ve siyasal partiler, 12 Mart askeri muhtırası, 1970'lerde seçimler ve kurulan hükümetler.
 Hafta 1312 Eylül askeri müdahalesi, 1983 seçimleri ve Özal dönemi.
 Hafta 14Demirel'in Cumhurbaşkanı seçilmesi ve siyasette yeni yapılanmalar, 28 Şubat süreci.
 Hafta 152000'li yıllarda siyasette yeni hareketlilik, AK Parti dönemi.
 Hafta 16Dönem sonu sınavı.
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Tekin, Y. ve Okutan, M. Ç. 2009; Türk Siyasal Hayatı, Orion Yayınları, Ankara.
2Karpat, K. H. 1996; Türk Demokrasi Tarihi, Afa Yayınları, İstanbul.
3Kalaycıoğlu, E. ve Sarıbay, A. Y. 2007; Türkiye'de Politik Değişim ve Modernleşme, Alfa Alktüel Yayınları, İstanbul.
 
İlave Kaynak
1Ahmad, F. 1996; Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980), Hil Yayınları, İstanbul.
2Berkes, N. 2004; Türkiye'de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
3Köker, L. 1995; Modernleşme Kemalizm ve Demokrasi, İletişim Yayınları, İstanbul.
4Mardin, Ş. 1991; Türkiye'de Toplum ve Siyaset, İletişim Yayınları, İstanbul.
5Landau, J. M. 1979; Türkiye'de Sağ ve Sol Akımlar, Turhan Kitabevi, Ankara.
6Zürkher, E. 1992; Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul.
7Lewis, B. 1998; Modern Türkiye'nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 11/2023 1 50
Dönem sonu sınavı 16 01/2024 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 3 14 42
Laboratuar çalışması 0 0 0
Arasınav için hazırlık 6 2 12
Arasınav 1 1 1
Uygulama 0 0 0
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje 0 0 0
Kısa sınav 0 0 0
Dönem sonu sınavı için hazırlık 13 4 52
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Diğer 1 0 0 0
Diğer 2 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü150