Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/kamuyonetimi
Tel: +90 0462 3772915
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KAM3010Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri3+0+0AKTS:6
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüKAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim Sistemi
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiArş. Gör. Hülya SAĞLAM YILDIZ
Diğer Öğretim Üyesiyok
Öğretim Diliİngilizce
StajYok
 
Dersin Amacı:
Bu dersin amacı, öğrenciye bilimsel araştırma yöntemleri hakkında genel bir bilgi sağlamaktır.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : sosyal bilimlerde araştırma konusunda temel kavramları açıklar2,3
ÖK - 2 : bilimsel araştırma yöntemini bilir 2,3
ÖK - 3 : bilimsel araştırma sürecini gerçekleştirir2,3
ÖK - 4 : bilimsel araştırma sonuçlarını yorumlayabilir2,3
ÖK - 5 : bilimsel araştırma sonuçlarını sunabilir ve yazabilir2,3
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Bilimlerin ve sosyal bilimlerin sınıflandırılması, bilimsel yöntem, sosyal araştırma türleri, veri toplama tekniği, bilimsel bir araştırmanın nasıl yapılacağı, araştırma düzlemi, literatür alıntılama ve dipnot yazma, tablo ve şekil düzenleme.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Temel Kavramlar ve Toplumsal Bilimlerde Araştırma Sürecinin Gelişimi
 Hafta 2Toplumbilim Yöntemine Katkısı Olan Toplumbilimciler (A. Comte,E. Durkheim, K. Marx)
 Hafta 3Toplumbilim Yöntemine Katkısı Olan Toplumbilimciler (M. Weber, H. Spencer, İbn-i Haldun)
 Hafta 4Bilimsel Araştırma Sürecinin planlanması
 Hafta 5Kuramsal Yaklaşım ve Bilimsel Yöntem Kavramları
 Hafta 6Positivizm, Realizm, Hermeneutik
 Hafta 7Postmodernizm ve Bilimsel Yöntem
 Hafta 8Toplumsal Araştırmaların Planlanması
 Hafta 9ara sınav
 Hafta 10Veri Toplama Teknikleri
 Hafta 11Gözlem, Görüşme-Mülakat, Soru Kağıdı
 Hafta 12İçerik çözümlemesi, Odak grup, etnografya
 Hafta 13Soru Hazırlama
 Hafta 14Toplumsal Araştırmaların Yazım Aşaması
 Hafta 15genel değerlendirme
 Hafta 16dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Zeynel Dinler (2014), Bilimsel Araştırma Ve E-Kaynaklar, Ekin Yayınevi, Bursa.
 
İlave Kaynak
1Gürbüz, S. Şahin F., (2015), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 2. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
2Punch, Keith F. (2005), Sosyal Araştırmalara Giriş Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Çev. D. Bayrak, H. B. Arslan, Z. Akyüz, Ankara: Siyasal Kitapevi.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 04/2024 50
Dönem sonu sınavı 15 06/2024 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 6 14 84
Arasınav için hazırlık 11 2 22
Arasınav 1 1 1
Dönem sonu sınavı için hazırlık 10 3 30
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Toplam Çalışma Yükü180