Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/kamuyonetimi
Tel: +90 0462 3772915
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KAM4011İnsan Hakları Hukuku3+0+0AKTS:5
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüKAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDoktor Öğretim Üyesi Betül KALYONCU
Diğer Öğretim ÜyesiProf. Dr. Hüseyin BAL
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Dersin amacı; öğrencilere insan hakları hukukunun teorileri ve uygulamaları hakkında genel bir bilgi vermek ve onları, haklarını ve özgürlüklerini anlayabilir kılmaktır.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : insan hakları hukukunda kullanılan terimleri tanımlayabilecekler8
ÖK - 2 : insan hakları hukukunda kullanılan terimlerin devlet ve kişi üzerindeki etkisini belirleyebilecekler8
ÖK - 3 : hukuki terimleri hukuki ilişkilere uygulayabilecekler8
ÖK - 4 : hukuki uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak hukuk kurallarını ayırt edebilecekler8
ÖK - 5 : insan hakları hukukunun toplumsal işlevini değerlendirebilecekler8
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
İnsan hakları kavramı, insan hakları teorisinin tarihsel ve felsefi geçmişi, insan hakları düşüncesi, Birleşmiş Devletler ve insan hakları, Avrupa insan hakları sözleşmesi ve uygulaması.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi
 Hafta 2BM Şartı ve Evrensel Bildiri
 Hafta 31503 kararı Prosedürü
 Hafta 4İnsan hakları komiserinin görevleri
 Hafta 5Avrupa'da İnsan hakları
 Hafta 6AİHS'in ortaya çıkışı ve tarihi
 Hafta 7Avrupa Konseyi'nin Koruma Aktiviteleri
 Hafta 8Avrupa Sosyal Şartı
 Hafta 9Dönem sonu sınavı
 Hafta 10Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi
 Hafta 11İnsan Hakları ile ilgili Bölgesel Örgütler
 Hafta 12Afrika İnsan ve halkların Hakları Şartı
 Hafta 13Afrika'da Medeni ve Siyasal Haklar
 Hafta 14Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
 Hafta 15Kültürel haklar: UNESCO
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Şahin, ADİL; 2014; Genel Kamu Hukuku - Batı'lı Anlamda Özgürlük Versus İktidar, Celepler Dağıtım, Trabzon
2Gemalmaz, M. S. 2011; Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, Legal Yayınları, İstanbul
3Şahin, ADİL; 2011; Devlet İktidarının Sınırlandırılması Bağlamında Türkiye Toplumununun Anayasal İnsan Hakları (1808 - 2011), YetkinYayınları, Ankara.
 
İlave Kaynak
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 11/2023 50
Dönem sonu sınavı 16 01/2024 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 0 0 0
Laboratuar çalışması 0 0 0
Arasınav için hazırlık 6 6 36
Arasınav 2 2 4
Uygulama 0 0 0
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje 0 0 0
Kısa sınav 0 0 0
Dönem sonu sınavı için hazırlık 6 6 36
Dönem sonu sınavı 1 2 2
Diğer 1 3 10 30
Diğer 2 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü150