Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/kamuyonetimi
Tel: +90 0462 3772915
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KAM4010Siyaset Sosyolojisi3+0+0AKTS:6
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüKAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Gülmelek DOĞANAY
Diğer Öğretim Üyesi-
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Bu dersin amacı siyaset sosyolojisi literatürü içerisinde yer alan düşünürler ile onların üretmiş oldukları teorileri açıklamak ve siyasal olayların/olguların toplumsal olan ile ilişkisine odaklanmaktır.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : toplum ve siyaset ilişkisini anlayabilecek ve tanımlayabilecekler.4,5,8
ÖK - 2 : toplum ve siyaset ilişkisi bağlamındaki kavramları betimleyebilecekler.4,5,8
ÖK - 3 : toplum ve siyaset ilişkisini açıklayan teorik bilgiyi grup çalışmalarında kullanabilecekler.4,5,8
ÖK - 4 : toplum ve siyaset ilişkisini yorumladıkları çalışmalarını etkili bir şekilde sunabilecekler4,5,8
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Bu dersin en önemli hedeflerinden biri hem siyasal hem de toplumsal bir olgu olan iktidar ve onunla ilişkili olan meşruiyet, devlet, otorite, demokrasi, kimlik hareketleri gibi kavramları incelemektir. Bu kapsamda klasik ve çağdaş siyaset sosyoloji teorilerinden olan Seçkincilik (klasik), Çoğulculuk (klasik), Marksizm (klasik) ile Postmodern Sosyal Kuram (çağdaş), Postyapısalcılık (çağdaş) ve Radikal Demokrasi (çağdaş) içerisinde üretilen iktidar kavramı etrafındaki tartışmalarına değinilecektir.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Dersin Genel Tanıtımı
 Hafta 2Siyaset Sosyolojisinin Tanımı ve Kapsamı
 Hafta 3Max Weber: Devlet, İktidar, Hâkimiyet, Otorite, Meşruluk
 Hafta 4Seçkincilik ve Klasik Seçkinci Kuramcılar / Kitle, Kitle Psikolojisi ve Yönetici Sınıf
 Hafta 5Demokratik Seçkincilik ve Radikal Seçkincilik
 Hafta 6Çoğulculuk ve Çoğulcu Kuramcılar
 Hafta 7Klasik Marksizm
 Hafta 8Batı Marksizmi: Antonio Gramsci ve Louis Althusser / İktidar, İdeoloji ve Hegemonya: Medyanın Siyasal Sosyolojisi
 Hafta 9 Arasınav
 Hafta 10Batı Marksizmi: Frankfurt Okulu
 Hafta 11Postmodern Sosyal Kuram: Jean-François Lyotard
 Hafta 12Postmodern Sosyal Kuram: Jean Baudrillard / Hipergerçeklik ve İktidar: Truman Show Film Analizi
 Hafta 13Postyapısalcılık: Michel Foucault / Disiplin Toplumu ve Biyo-iktidar
 Hafta 14Siyaset Sosyolojisinde Feminist Teorileştirme ve Feminizmler
 Hafta 15Radikal Demokrasi: Chantal Mouffe ve Ernesto Laclau / Toplumsal Hareketler ve Toplumsal Değişim
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Acar, F. ve Uslu, H. F. (2016), Siyaset Sosyolojisi: Temel Yaklaşımlar-Yeni Tartışmalar, Ankara: Dipnot.
 
İlave Kaynak
1Vergin, N. (2015), Siyasetin Sosyolojisi, Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar, İstanbul: Doğan Yayınları.
2Giddens, A. (2012), Siyaset Sosyoloji ve Toplumsal Teori, İstanbul: Metis Yayınları,
3 Orum, A. M. ve Dale, J. G. (2019), Siyaset Sosyolojisi: Günümüz Dünyasında İktidar ve Katılım, İstanbul: SAY.
4Janoski, T. vd. (2022), Siyaset Sosyolojisi: Devletler, Sivil Toplumlar ve Küreselleşme, 3. Baskı, Ankara: Phoenix.
5Bottomore, T. (2017), Siyaset Sosyolojisi, İstanbul: İletişim.
6Duverger, M. (2002), Siyaset Sosyolojisi, İstanbul: Varlık.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Ödev 9 04/2024 50
Dönem sonu sınavı 16 06/2024 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 3 14 42
Laboratuar çalışması 0 0 0
Arasınav için hazırlık 11 2 22
Arasınav 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 3 14 42
Proje 0 0 0
Kısa sınav 0 0 0
Dönem sonu sınavı için hazırlık 10 3 30
Dönem sonu sınavı 1 2 2
Diğer 1 0 0 0
Diğer 2 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü180