Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/kamuyonetimi
Tel: +90 0462 3772915
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

KAM4009Türk İdare Tarihi3+0+0AKTS:5
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüKAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Emrah FİRİDİN
Diğer Öğretim ÜyesiDoç Dr. Abdullah Uzun
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Tarih boyunca Türk devletlerinin doğuşu ve gelişimleri sürecinde oluşan devlet kurumlarının, işlev ve yapıları; birbirleri ile etkileşimleri, yöneten ve yönetilen ilişkileri ve devlet adamları ve yönetim konusunda bilgilenme.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Yönetimin tarihsel ve toplumsal arka planını analiz eder.2,6
ÖK - 2 : Türkiye'nin yönetsel yapısının ve yönetsel geleneklerinin kökenleri üzerine yorumlar.2,6
ÖK - 3 : Osmanlı Devletinin yönetim yapısı üzerine ayrıntılı değerlendirir.2,6
ÖK - 4 : Osmanlı-Türk yönetim sistemini etkileyen, tarihi, kültürel, sosyal, ekonomik 2,6
ÖK - 5 : Osmanlı Devletinin yönetim sisteminin dönüşümünü nedenleri ve sonuçlarıyla açıklar.2,6
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Ders, Sasani devleti, Bizans İmparatorluğu, İslam devleti, Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu İmparatorluklarının yönetim sistemleri ile Osmanlı Devletinin kuruluşundan Tanzimat dönemine kadar yönetsel kurumları ve yönetsel süreçleri konu almaktadır.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Giriş- Sasanilerde merkez ve eyalet yönetimi
 Hafta 2Bizans İmparatorluğunun yönetim yapısı
 Hafta 3İslam Devletinde yönetim
 Hafta 4Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçuklularında yönetim
 Hafta 5Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçuklularında yönetim
 Hafta 6Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu
 Hafta 7Osmanlı toprak sistemi
 Hafta 8Osmanlı Devletinin merkez örgütü-Sultan, Divan-ı Hümayun ve Bab-ı Ali
 Hafta 9Ara sınav/Değerlendirme
 Hafta 10Osmanlı Devletinin merkez örgütü-Maliye, İlmiyye, Ordu
 Hafta 11Osmanlı Devletinin taşra örgütü
 Hafta 12Osmanlı kenti ve ulaştırma sistemi
 Hafta 13Osmanlı Devletinde siyasal ve toplumsal değişme dönemi
 Hafta 14Tanzimat döneminde merkezi yönetimin modernleşmesi
 Hafta 15Tanzimat döneminde taşra yönetiminin merkezileşmesi
 Hafta 16Yarıyıl sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Ortaylı, İlber, Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Cedit Neşriyat, Ankara, 2008.
2İnalcık, Halil, Devlet-i Aliyye, 50. Basım, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2012.
3Tural, Erkan vd. Türk İdare Tarihi, 4. Basım, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2012
 
İlave Kaynak
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 20/11/2021 60 50
Dönem sonu sınavı 16 9/1/2022 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 0 0 0
Laboratuar çalışması 0 0 0
Arasınav için hazırlık 9 4 36
Arasınav 1 1 1
Uygulama 0 0 0
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje 0 0 0
Kısa sınav 0 0 0
Dönem sonu sınavı için hazırlık 20 3 60
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Diğer 1 10 1 10
Diğer 2 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü150