Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/ofenerji
Tel: +90 0462 +90 462 377 8468
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

FBE5006Advanced Statistics3+0+0AKTS:7.5
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiYüksek Lisans(Tezli)
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüEnstitü ANABİLİM DALI
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim Üyesi--
Diğer Öğretim Üyesi
Öğretim Diliİngilizce
StajYok
 
Dersin Amacı:
öğrencilere istatistiksel kavram ve metotlar hakkında bilgi vermek, tek değişkenli ve çok değişkenli istatistiksel yöntemleri veri setlerine uyarlayabilme, SPSS programı kullanarak problem çözme becerilerini kazandırmak
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : istatistiksel parametrelerin ne anlama geldiğini ve nerede kullanılabileceğini anlayabilir
ÖK - 2 : bilimsel araştırmalarda uygun yöntemi belirleyerek problem çözebilir.
ÖK - 3 : SPSS programını kullanarak istatistiksel çözümleme yapabilir.
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Temel istatistiksel parametreler ve kavramlar, örnekleme ve istatistiksel tahmin teorisi, istatistiksel karar verme teorisi (t-testi, F testi vb.), ANOVA, Korelasyon ve basit linear regresyon, parametrik olmayan testler, Çok Değişkenli Normal Dağılım ve Hipotezlerin Testi, Çok Değişkenli Varyans Analizi, Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon, Lojistik regresyon, Trend Yüzeyi analizi, Kümeleme (Salkımlama) Analizi, Ayırma Analizi, Ana Bileşenler Analizi, Faktör Analizi, Çok Boyutlu Ölçeklendirme, Uyum Analizi, Setler Arası Korelasyon.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Temel istatistiksel parametreler
 Hafta 2İstatistiksel karar verme teorisi t-testi F-testi
 Hafta 3Varyans analizi Tek yönlü varyans analizi
 Hafta 4Korelasyon ve regresyon analizi Basit korelasyon Basit lineer regresyon
 Hafta 5Parametrik olmayan testler Parametrik olmayan t-testi İki yönlü varyans analizi
 Hafta 6 Faktör analizini içeren özvektör yöntemlerine giriş -Q-tipi faktör analizi -R-tipi faktör analizi
 Hafta 7Çok Değişkenli Normal Dağılım ve Hipotezlerin Testi
 Hafta 8Arasınav
 Hafta 9Ana bileşenler analizi
 Hafta 10Ayırma Analizi
 Hafta 11Çok Değişkenli Varyans Analizi
 Hafta 12Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon, Lojistik regresyon
 Hafta 13Kümeleme analizi
 Hafta 14Uyum analizi
 Hafta 15Setler arası korelasyon
 Hafta 16Final
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Tüysüz, N., Yaylalı-Abanuz, G., 2012; Jeoistatistik-Kavramlar ve Bilgisayarlı Uygulamalar, KTÜ Yayınları, Yayın No: 220, 382 s.
 
İlave Kaynak
1Özdamar, K., 2002; Paket programlar ile istatistiksel veri analizi, Kaan Kitabevi, 2 cilt.
2Hinton, P.R., Brownlow, C., Mac Murray, I., Cozens, B., 2004; SPSS Explained, Routledge Yayınevi, 377 s.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 1 2 30
Yıl içi çalışma 14 1 20
Dönem sonu sınavı 1 3 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 6 10 60
Laboratuar çalışması 0 0 0
Arasınav için hazırlık 0 0 0
Arasınav 1 1 1
Uygulama 2 14 28
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje 0 0 0
Kısa sınav 0 0 0
Dönem sonu sınavı için hazırlık 10 2 20
Dönem sonu sınavı 1 2 2
Diğer 1 0 0 0
Diğer 2 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü153